BMCN Familiedag 2018

Op zondag 13 mei 2018 organiseert de BMCN weer een familiedag met spelletjes voor uw hond, gedragstest, barbecue, springkussen voor de kids enz

Meer informatie

BMCN

Tentoonstellingen:
#1 Eindhoven, #2 Groningen, #Leiden, #4 Utrecht, #5 Hulten, #6 Uden-1, #7 Uden-2, #8 Rotterdam-1,
#9 Rotterdam-2, #10 Maastricht-1, #11 Maastricht-2, #12 Zwolle-1, #13 Zwolle-2, #14 Bleiswijk-1, #15 Bleiswijk-2,  #16 Holland Cup,
#17 Winner Amsterdam, #189 Cuijk

 ** U kunt op de namen van de honden klikken om een foto van de hond te bekijken. **

Tophond Reu

 Tentoonstelling123456789101112131415161718Best.Tot.
    
1Divide Et Impera For Bitter or Worse 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 30
2Leatherneck 'N Rodels Road Warrior - - - 30 - - - - - - - - - - - - - - 30 30
3Claus van het Donkere Woud 10 - - 15 - - - - - - - - - - - - - - 25 25
4Divide et Impera If You Were Mine - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8

 

Tophond Teef

 Tentoonstelling123456789101112131415161718Best.Tot.
    
1Divide et Impera Bee Sweet 15 30 32 10 - - - - - - - - - - - - - - 87 87
2Milou van Ottens Wheem - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10
3Kyra van Ottens Wheem - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5

 

Top Fokker

 Tentoonstelling123456789101112131415161718Tot.
    
1Divide Et Impera 45 30 40 10 - - - - - - - - - - - - - - 125
2Van het Donkere Woud 10 - - 45 - - - - - - - - - - - - - - 55
3Van Ottens Wheem - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 15

 

Top Dekreu

 Tentoonstelling123456789101112131415161718Tot.
    
1Bullstock 'n Massive Bulls Mitch 15 30 32 10 - - - - - - - - - - - - - - 87
2Olive Urchin Is Dvariskiu 10   - 15  -  -  -  -  -  -  - - - - - - - - 25

 

Top Fokteef

 Tentoonstelling123456789101112131415161718Tot.
    
1Librrani's Eleanor Gone in 60 Sec. 45 30 40 10 - - - - - - - - - - - - - - 125
2Jinx van het Donkere Woud 10 - - 15 - - - - - - - - - - - - - - 25
3Rosa - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 15

 

Vanaf 2015 zijn er behalve de tophond competitie ook competities voor:
Topveteraan, Top Fokker, Top Dekreu & Top Fokteef.

De spelregels
1: Alleen de beste 4 shows van iedere hond tellen mee voor de Tophond Competitie.
2: De puntentelling voor de topveteraan is gelijk aan die van de Tophond.
3: Een hond kan meedoen met de Tophond competitie indien zijn eigenaar lid is van de BMCN, ditzelfde geldt ook voor fokkers.
4: De Tophond competitie loopt van van 1 januari t/m 31 december.
5: Alle CAC en CACIB tentoonstellingen in Nederland, alsmede de Clubmatch van de BMCN, komen in aanmerking voor deze competitie.
6: De bepaling van de Topfokker wordt gedaan door alle punten van de Tophond competitie van alle honden die gefokt zijn door 1 kennel bij elkaar te tellen. De fokker met de hoogste score wint.
7: De Top dekreu / fokteef wordt bepaald door alle punten van de Tophond competitie van de nakomelingen van deze dekreu / fokteef bij elkaar te tellen.

 

Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan.
Stuur dan alsnog uw uitslagen op naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het kan voorkomen dat deelnemers cq. eigenaars van honden in bovenstaande lijst geen lid zijn van de BMCN.
Dit wordt bij de einduitslag gecorrigeerd.

De puntentelling
Uitmuntend = 5 punten
1e Plaats in de klasse = 5 punten
2e Plaats in de klasse = 3 punten
3e Plaats in de klasse = 2 punten
4e Plaats in de klasse = 1 punt
Beste Reu / Beste Teef = 7 punten
Res. Beste Reu / Res. Beste Teef = 5 punten
BOB = 15 punten
BOS = 13 punten
1e Best in Groep (BIG) = 5 punten
2e Best in Groep (BIG) = 3 punten
3e Best in Groep (BIG) = 2 punten
1e Best in Show (BIS) = 5 punten
2e Best in Show (BIS) = 3 punten
3e Best in Show (BIS) = 2 punten

   

Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging : Bullmastiff Club Nederland
voor het ras : Bullmastiff

1. ALGEMEEN
1.1. 1.1.Dit reglement voor de Bullmastiff Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras bullmastiff zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 11 mei 2014. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de bullmastiff, woonachtig in Nederland.

1.2.1 Mensen woonachtig buiten Nederland kunnen zich slechts als donateur aanmelden. Deze donateurs krijgen, tegen betaling van een donateursbijdrage waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd in de tarievenlijst, het verenigingsblad.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door:
- Haar grootvader,
- Haar vader,
- Haar broer,
- Haar zoon of
- Haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
Naast bovenstaande verwantschappen is het ook niet toegestaan te fokken met een ouderdier wat voortkomt uit de volgende combinatie:
- Ouder / Kind
- Broer / Zus
- Grootouder / Kleinkind

2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4 Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 25 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Bovenstaand aantal dekkingen geldt voor dekkingen met een teef ingeschreven in het NHSB. Er is door de vereniging geen limiet gesteld aan het aantal dekkingen dat een reu mag verrichten met buitenlandse teven, die niet in het NHSB staan ingeschreven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5 Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6 Gebruik buitenlandse dekreuen:

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
b. De reu moet in het bezit van een HD of Pennhip uitslag.

2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8 Fokgeschiktheidscertificaat:

Beide ouderdieren (met uitzondering van buitenlandse dekreuen) dienen in het bezit te zijn van een fokgeschiktheidscertificaat vóór het moment van dekken. Dit certificaat wordt verstrekt indien:
- Er een kopie van de officiële uitslag van een onderzoek naar HeupDysplasie en ElleboogDysplasie van/erkend door de afdeling GGW van de Raad van Beheer is ingestuurd én deze uitslagen voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.3 betreffende de genoemde aandoeningen.
- De vereniging in het bezit is van een zo recent mogelijke kopie van het eigendomsbewijs.
- De vereniging in het bezit is van een zo recent mogelijk door de vereniging ter beschikking gesteld, ingevuld en ondertekend dierenartsattest. Let op: de datum van invulling van dit attest mag niet meer dan 14 dagen oud zijn op het moment van ontvangst door de vereniging.
- Het verschuldigde bedrag, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd in
de tarievenlijst, daadwerkelijk is ontvangen bij de vereniging.


2.9 Dek- & Nestmelding:

- Ieder lid is verplicht van iedere dekking van een teef in zijn of haar eigendom een dekmelding te doen bij de Raad van Beheer en de vereniging. De dekmelding van de vereniging dient binnen 5 weken na de dekking gedaan te worden middels het beschikbaar gestelde formulier. Deze dekmelding dient vergezeld te zijn van een kopie van de dekaangifte van de Raad van Beheer en alle daarbij benodigde papieren als ook van een kopie van het meest recente eigendomsbewijs van de teef. Indien een buitenlandse dekreu wordt gebruikt dient daarnaast ook een afschrift van een HD of Pennhip uitslag en indien aanwezig een ED uitslag te worden meegestuurd.
-Ieder lid is verplicht om elk van zijn of haar nesten in zijn of haar eigendom door te geven aan de Raad van Beheer en de vereniging. De nestmelding van de vereniging dient binnen hetzelfde termijn als dat van de Raad van Beheer te worden gedaan middels het beschikbaar gestelde formulier.
-Indien gewenst kan een nest van een lid welke voldoet aan de voorwaarden van dit VFR in aanmerking komen voor vermelding bij de pupinfo. Voor deze vermelding dient men het verschuldigde tarief, zoals jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd in de tarievenlijst, te voldoen.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
3.6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.


4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1 Gezondsheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
-HeupDysplasie,
-ElleboogDysplasie.

4.3 Aandoeningen:
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
- HD D of slechter
- ED 2 of slechter

4.4 Diskwalificerende fouten:
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt:
• Gedraaide of scheve kaak,
• Knikstaart,
• Geen of rood masker,
• Rasontypisch,
• Afwijking aan hart en/of longen
• Bij reu: Geen teelballen of slechts 1 teelbal

5. GEDRAGSREGELS
5.1 Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.
5.2. Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.


6. WERKGESCHIKTHEID
Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing


7. EXTERIEURREGELS
Vervallen vanaf 01-09-2015

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1 Ontwormen en enten:
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2 Aflevering pups:
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
8.3 Koopovereenkomst:
De fokker van de pups dient ervoor te zorgen dat de pups met een deugdelijke (ver)koopovereenkomst worden afgeleverd.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3. Alle mensen woonachtig op hetzelfde adres als een lid dienen zich te houden aan dit VFR.
9.4. Indien een lid van de vereniging niet voldoet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden worden de volgende sancties opgelegd;

Overtreding van artikel 2.8
-1e keer dekking met een reu/ teef zonder fokgeschiktheidscertificaat:
1 jaar van alle lijsten bij de vereniging
-2e keer dekking met een reu/teef zonder fokgeschiktheidscertificaat: voorstel aan de
algemene ledenvergadering voor opzegging van het lidmaatschap.
Waarbij geldt dat iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat.

Overtreding van artikel 2.9
-1e keer geen, te laat of incompleet dek- of nestmelding gedaan: een waarschuwing,
- 2e keer geen, te laat of incompleet dek- of nestmelding gedaan:
1 jaar van alle lijsten van de BMCN die er zijn,
-3e keer geen, te laat of incompleet dek- of nestmelding gedaan: voorstel aan de algemene
ledenvergadering tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging.

Waarbij geldt dat:
-Indien er voor één nest en geen dekmelding en geen nestmelding wordt gedaan zijn dit dus twee
overtredingen.
-Iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat, alvorens deze komt te vervallen.

Voorbeeld:
Iemand krijgt in oktober 2014 een waarschuwing voor het niet doen van een dekmelding. Deze overtreding blijft tot en met oktober 2019 geregistreerd. In April 2016 doet dezelfde persoon geen nestmelding. De termijn van 5 jaar is nog niet verstreken dus wordt dit gezien als een 2e overtreding met als sanctie, 1 jaar van alle lijsten af. Deze overtreding blijft tot en met april 2021 geregistreerd staan. Het voor deze datum begaan van een volgende overtreding wordt gezien als een 3e overtreding.


Overtreding van artikel 9.3
-Mensen woonachtig op hetzelfde adres van een lid die zich niet houden aan het VFR: royement.
9.5. Het opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging (conform artikel 9 van de statuten) als genoemd in dit artikel geldt voor een periode van 5 jaar.
9.6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


10. INWERKINGTREDING
Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 juli 2014 nadat het reglement is aangenomen door de ALV en goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Bullmastiff Club Nederland Op 11 mei 2014

 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

-HeupDysplasie,

-ElleboogDysplasie.

 flyer-familiedag-2018-klein

Dekmelding:       PDF
Dierenarts Attest:       PDF 
Herplaatsing:       PDF
Huishoudelijk Reglement BMCN:       Link 
Lidmaatchap BMCN:   Digitaal   PDF
Nestmelding:       PDF 
Statuten BMCN:       PDF
Tentoonstellingen:
#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Goes-1, #4 Goes-2, #5 KCM, #6 Arnhem, #7 Oss, #8 Rotterdam-1, #9 Rotterdam-2,
#10 Maastricht-1, #11 Maastricht-2, #12 Zwolle-1, #13 Zwolle-2, #14 Bleiswijk-1, #15 Bleiswijk-2, #16 Dogachtigen,  #17 Holland Cup,
#18 Winner Amsterdam, #19 Cuijk-1

 ** U kunt op de namen van de honden klikken om een foto van de hond te bekijken. **

Tophond Reu

 Tentoonstelling12345678910111213141516171819Best.Tot.
    
1Leatherneck 'N Rodels Road Warrior - 15 - - 32 34 34 - - - - - - - - - 8 - 34 134 157
2Heriol Athos 32 32 32 32 8 - - - - 13 8 - - - - 15 - 7 - 128 179
3Claus van het Donkere Woud - - - - - - - - - - - 32 30 8 10 7 10 6 - 82 103
4Hurricane van het Donkere Woud - 2 8 - 6 15  - - - 15 - 8 8 - - - - 46 62
5The Nightshift's Big Time - - - - - - - - - - 8 - - - 8 5 - 8 - 29 29
6Divide Et Impera If You Were Mine - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - 15 15
7Divide Et Impera For Bitter Or Worse - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - 10 10
8The Nightshift's September Runs Red - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - 3 9 9
9Dynamic Force Zeus Herkeios - - - - 1 - - - - -  - - - - - - - - - 1 1

 

Tophond Teef

 Tentoonstelling12345678910111213141516171819Best.Tot.
    
1Jinx van het Donkere Woud - 10 - - 30 30 30 - - - - - - - - - - - - 100 100
2Hefrings-Pride Lyca 30 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 35 35
3Divide Et Impera For Your Eyes Only 15 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 23
4Divide et Impera Bee Sweet - - - - - - - - - - - - 8 - - 5   7 3 23 23
5Librrani's Eleanor Gone in 60 Sec. - - - - 15 - - - - - - - - - - - - - - 15 15
6Bullgrin's Breakfast At Tiffany's 2 - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - 12 12
7Librrani's Featuring Sabine - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - 10 10
8Gentle Dutch As Sweet As Chocolate 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8

 

Top Fokker

 Tentoonstelling12345678910111213141516171819Tot.
    
1Van het Donkere Woud - 12 8 - 36 30 30 15 - - - 47 30 16 18 7 10 6 - 265
2Divide Et Impera 15 8 - - 15 10 - - - - - - 8 - - 5 - 7 3 71

 

Top Dekreu

 Tentoonstelling12345678910111213141516171819Tot.
    
1Leatherneck 'N Rodels Road Warrior - 12 8 - 36 30 30 15 - - - 15 - 8 8 - - - - 162
2Olive Urchin Is Dvariskiu  -  -  -  -  -  -  -  - 32 30 8  10  7  10  6 - 103
3Bullstock 'n Massive Bulls Mitch  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8  -  -  5  -  7  3  23

 

Top Fokteef

 Tentoonstelling12345678910111213141516171819Tot.
    
1Copperfield Zephyr - 12 8 - 36 30 30 15 - - - 15 - 8 8 - - - - 162
2Jinx van het Donkere Woud - - - - - - - - - - - 32 30 8 10 7 10 6 - 103
3Librrani's Eleanor Gone in 60 Sec. - - - - 15 10 - - - - - - 8 - - 5 - 7 3 48
4Bullgrin's N'Librrani MsNaughty 15 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

 

Vanaf 2015 zijn er behalve de tophond competitie ook competities voor: Topveteraan, Top Fokker, Top Dekreu & Top Fokteef.

De spelregels
1: Alleen de beste 4 shows van iedere hond tellen mee voor de Tophond Competitie.
2: De puntentelling voor de topveteraan is gelijk aan die van de Tophond.
3: Een hond kan meedoen met de Tophond competitie indien zijn eigenaar lid is van de BMCN, ditzelfde geldt ook voor fokkers.
4: De Tophond competitie loopt van van 1 januari t/m 31 december.
5: Alle CAC en CACIB tentoonstellingen in Nederland, alsmede de Clubmatch van de BMCN, komen in aanmerking voor deze competitie.
6: De bepaling van de Topfokker wordt gedaan door alle punten van de Tophond competitie van alle honden die gefokt zijn door 1 kennel bij elkaar te tellen. De fokker met de hoogste score wint.
7: De Top dekreu / fokteef wordt bepaald door alle punten van de Tophond competitie van de nakomelingen van deze dekreu / fokteef bij elkaar te tellen.

 

Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan.
Stuur dan alsnog uw uitslagen op naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het kan voorkomen dat deelnemers cq. eigenaars van honden in bovenstaande lijst geen lid zijn van de BMCN.
Dit wordt bij de einduitslag gecorrigeerd.

De puntentelling
Uitmuntend = 5 punten
1e Plaats in de klasse = 5 punten
2e Plaats in de klasse = 3 punten
3e Plaats in de klasse = 2 punten
4e Plaats in de klasse = 1 punt
Beste Reu / Beste Teef = 7 punten
Res. Beste Reu / Res. Beste Teef = 5 punten
BOB = 15 punten
BOS = 13 punten
1e Best in Groep (BIG) = 5 punten
2e Best in Groep (BIG) = 3 punten
3e Best in Groep (BIG) = 2 punten
1e Best in Show (BIS) = 5 punten
2e Best in Show (BIS) = 3 punten
3e Best in Show (BIS) = 2 punten

   
KennelFokkerWoonplaatsContact
   
Anbogime M. Makkink-Kemmings  Wildervank
(GR)
Website: www.anbogime.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0598-630390
Divide Et impera I.H. Vellen Koningsbosch
(LI)
Website: www.divideetimpera.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mobiel: 0645128030
Fan It Roaske J. Rozema Kootstertille
(FR)
Website: www.fanitroaske.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0512-471950
From BeautyBull T. van Lith Uden
(NB)
Website: www.freewebs.com/beautybull
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mobiel: 06-22547369
Rose Colossus I.B. Roos Rozenburg
(NH)
Website: www.rosecolossus-bullmastiffs.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mobiel: 06-85554351
V. 't Bakhuisje J.M.P. Bakhuizen Ane
(OV)
Website: www.vanhetbakhuisje.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0524-563991
V. 't Eereveen C. van Geresteijn Ederveen
(GLD)
Website: www.vanteereveen.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0628162728
V. Tiroca M.C.A.G. Rosendaal-Castelijns Luyksgestel
(NB)
Website: www.bullmastiffkennel.eu
E
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0497-542631
Van de Cormeulen N. van de Corput Best
(NB)
Website: www.kennelvandecormeulen.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0499-392305
V.d. Hemelboom A. Brouwers  Lieshout
(NB)
Website: www.bullmastiff.nu
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0499-422028
V.d. Wolwever T. Brouwers  Lieshout
(NB)
Website: www.bullmastiff.nu
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0499-421916
van 't Ginderdoor P. Brouwers Mariahout
(NB)
Website: www.bullmastiff.nu
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mobiel: 06-53914515
Van Ottens Wheem J. Otten Alteveer
(DR)
Website: www.vanottenswheem.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0528-361015

 

Geresteijn

Er zijn mensen die bijvoorbeeld door privéomstandigheden niet meer kunnen zorgen voor hun hond. Ook kan het zijn dat fokkers na enkele nestjes een goed adres zoeken voor hun viervoeter, zodat ze een goed leven blijven behouden.
Veel mensen kiezen een pup. Toch kan ook een oudere hond voordelen hebben; Een volwassen hond is al zindelijk, kent enkele of meerdere basiscommando's en is volgroeid, zodat men weet hoe de hond eruit ziet.
Een dergelijke hond kan nog jaren als fijne gezinshond fungeren!
Geïnteresseerden kiezen via deze site voor een raszuivere en gezonde hond met stamboom.

Let op:
De BMCN is niet verantwoordelijk voor de aangeboden honden, deze verantwoordelijkheid blijft bij de eigenaar.

De EIGENAAR garandeert dat de hond: 
- een stamboom heeft
- een goede gezondheid heeft
- en een goed karakter heeft (geen bijtincidenten)

Ook niet leden van de rasvereniging BMCN kunnen een advertentie plaatsen.

Wilt u een advertentie plaatsen voor een herplaatser: Klik hier voor het formulier en mail deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-----------------------------------------------------------------------

Momenteel zijn er geen herplaatsers beschikbaar

-----------------------------------------------------------------------

De rasvereniging BMCN bemiddelt niet, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van de aangeboden hond.

Reuen: 

 

 
1. Heriol Athos
Eigenaar: L. Helmerich & V. Egg
79 punten
Teddy-2014  
     
2. Hefrings Pride Legend
Eigenaar: S. van Dongen
51 punten
Hefrings-pride-legend  
     
3. Divide Et Impera
For Bitter or Worse
Eigenaar: J.L. Beljaars &
Y. Beljaars-Ferwerda
36 punten
   
     
4. Shane of 'Pagan Dragons'
Eigenaar: M. de Ruiter
33 punten
1932380 761339617211931 1285305183 n
 
   
 
5. Leatherneck 'N Rodels 
Road Warrior
Eigenaar: W.E.H. Bus
24 punten

Vigo-BIG2
 
     
6. Toro Diavolo Rammstein
Eigenaar: W.E.H. Bus
17 punten
   
     
7. The Nightshift's Hotter Than Hot
Eigenaar: M. Geurts & B. van Cleef
9 punten
   
     
8. Coral Cash
from the Peacefulgiants
Eigenaar: M. Botden-v/d Anker
3 punten
   
     
8. Gigolo van het Ginderdoor
Eigenaar: J.W. van Doesburg
3 punten
   
     
10. The Nightshift’s Look-Alike
Eigenaar: M. Geurts & P. Hormes
1 punt
   
     
10. Hurricane v.h. Donkere Woud
Eigenaar: R. Stoutjesdijk
1 punt
   
     

Teven:

 

Jinx-2014   1. Jinx Van het Donkerewoud
Eigenaar: W.E.H. Bus
31 punten
     
Uggs   2. The Nightshift’s Too Hot to Handle
Eigenaar: M Geurts & D.Aben
27 punten
     
    3. Bullgrin’s Breakfast At Tiffany’s
Eigenaar: I.H. Vellen
16 punten
     
Whoopie   4. Leatherneck N' Rodels
Blond Ambition
Eigenaar: 15 punten
     
    5. High Rollers Rock That Body
Eigenaar: J. Rozema
13 punten
     
    6. Fairytale Princess Is Dvariskiu
Eigenaar: I.H. Vellen
10 punten
     
    7. The Nightshift’s Joy to the World
Eigenaar: M. Geurts & D. Aben
9 punten
     
    8. Hefrings-Pride Lyca
Eigenaar: W. van Aken
8 punten
     
    9. Banstock Kinky Boots
Eigenaar: M. Geurts & D. Aben
7 punten
     
Mellow The Nightshifts Shes Got the Look Hulten  

10. The Nightshift's She's Got The Look
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
5 punten

     
    11. Librrani’s Featuring Sabine
Eigenaar: I.H. Vellen
2 punten
     
    11. Abbey Avery from Solid Stone
Eigenaar: M. de Ruiter
2 punten
     
    13. Fine Fleur Bulls off Bacchus
Eigenaar: H. Fokkens
1 punt
     
Tentoonstellingen:
#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Utrecht, #5 Goes-1, #6 Goes-2 #7 Hulten, #8 Arnhem, #9 Uden,
#10 Rotterdam, #11 Maastricht-1, #12 Maastricht-2, #13 Zwolle-1, #14 Zwolle-2, #15 Bleiswijk-1, #16 Bleiswijk-2, #17 Holland Cup,
#18 Winner Amsterdam*, #19 Wijchen
 Tentoonstelling123456789101112131415161718*19  
    
  Reuen:                                          
1Heriol Athos 5 - 2 2 - - 1 5 5 5 7 2 8 7 2 14 2 4 8   79
2Hefrings Pride Legend 2 - 2 5 5 7 1 - 8 - - - -  5 - - 14 -   51
3Divide Et Impera For Bitter of Worse - - - - - - - - - 2 7 8 - 8 5 2 2 2 -   36
4Shane of 'Pagan Dragons' - 8 5 2 7 - - 7 - - - - - - - - - 4 -   33
5Leatherneck 'N Rodels Road Warrior - - 12 - - - - - - 2 - - - - - - - 10 -   24
6Toro DIavolo Rammstein - - - - - - - -   2 2 1 2 5 2 1 -   17
7The Nightshift's Hotter Than Hot - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5   9
8Coral Cash from the Peacefulgiants 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -   3
8Gigolo van het Ginderdoor 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -   3
10The Nightshift’s Look-Alike 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1
10Hurricane v.h. Donkere Woud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1   1
 Tentoonstelling123456789101112131415161718*19  
    
 Teven:                                          
1Jinx Van Het Donkerewoud - - 2 - 2 2 8 - 7 5 5 - - - - - - - -   31
2The Nightshift’s Too Hot to Handle - - - - - - - - - - - - - 2 - 7 7 10 1   27
3Bullgrin’s Breakfast At Tiffany’s - - - - - - - - 2 2 1 5 - - 5 1 - - -   16
4Leatherneck N' Rodels Blond Ambition - - - 5 - - - - - - - 5 - - 1 - - 4 -   15
5High Rollers Rock That Body - 1 - - - - - - 1 - - - 2 7 1 1 - - -   13
6Fairytale Princess Is Dvariskiu - - - - - - - 8 2 - - - - - - - - - -   10
7The Nightshift’s Joy to the World - - - - - - - - - - - - - 5 - - - 4 -   9
8Hefrings-Pride Lyca - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 4 2   8
9Banstock Kinky Boots - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 -   7
10 The Nightshift's She's Got The Look 5 - - - - - - - - - - - - - - -  - -   5
11Librrani’s Featuring Sabine - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -   2
11Abbey Avery from Solid Stone - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -   2
13Fine Fleur Bulls off Bacchus - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -   1

 

De spelregels
1: Deelnemer moet lid zijn van de BMCN.
2: Deelnemer moet eigenaar van de hond zijn.
3: Winnaar wordt die hond, reu of teef, welke in het competitiejaar de meeste punten heeft behaald.
4: Looptijd competitie is van 01 januari tot en met 31 december.
5: De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de clubmatch.
6: Alle CAC en CACIB tentoonstellingen in Nederland, alsmede de Clubmatch van de BMCN komen in aanmerking voor deze competitie.
7: De punten welke behaald worden op de Clubmatch en de Winner tellen dubbel. *

 

Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan.
Stuur dan alsnog uw uitslagen op naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het kan voorkomen dat deelnemers cq. eigenaars van honden in bovenstaande
lijst geen lid zijn van de BMCN.
Dit wordt bij de einduitslag gecorrigeerd.

De puntentelling
Zeer Goed = 1 punt
Uitmuntend = 2 punten
CAC / IB = 5 punten
R-CAC / IB = 3 punten
Best Of Breed = 1 punt
Best in Groep (BIG) = 5 punten
2 BIG = 4 punten
3 BIG = 3 punten
4 BIG = 2 punten
5 BIG = 1 punten
Best in Show (BIS) = 5 punten
2 BIS = 4 punten
3 BIS = 3 punten
4 BIS = 2 punten
5 BIS = 1 punten

   

Lidmaatschap BMCN

Door dit formulier in te vullen meld ik mij aan voor het lidmaatschap of donateurschap van de BMCN;
(gedurende de ballotageperiode word een aangemeld lid of gezinslid aangenomen als aspirant-lid)
Wat wilt u aanmelden?*

Ongeldige invoer

* Het donateur zijn biedt de mogelijkheid voor mensen woonachtig buiten Nederland om het clubblad te ontvangen, zij hoeven niet aan het fokreglement te voldoen en kunnen ook geen aanspraak maken op de rechten die de Nederlandse leden wel genieten. Voor hen geldt ook geen ballotageperiode.

Lidmaatschapsnummer*
Ongeldige invoer

Voornaam*
Ongeldige invoer

Achternaam*
Ongeldige invoer

Geslacht*

Ongeldige invoer

Geboortedatum Hoofdlid*
Ongeldige invoer

Adres*
Ongeldige invoer

Postcode Woonplaats*
Ongeldige invoer

Telefoon
Ongeldige invoer

E-mail*
Ongeldige invoer

Wilt u een gezinslid toevoegen?*

Ongeldige invoer

Naam gezinslid*
Ongeldige invoer

Geslacht gezinslid*

Ongeldige invoer

Geboortedatum gezinslid*
Ongeldige invoer

Wilt u een gezinslid toevoegen?*

Ongeldige invoer

Naam gezinslid*
Ongeldige invoer

Geslacht gezinslid*

Ongeldige invoer

Geboortedatum gezinslid*
Ongeldige invoer

Welke inschrijving wilt u doen?*

Ongeldige invoer

Totaal:
€ 0.00

Door insturen van dit formulier verklaart het aspirant-lid (of aspirant gezinslid) zich akkoord met de statuten en reglementen van de vereniging (donateurs uitgezonderd). Na acceptatie van uw lidmaatschap zullen deze u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Tevens verklaart ondergetekende zich akkoord met betaling van de contributie.
Kies uw betaalmethode

;

De vereniging Bullmastiff Club Nederland heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Bullmastiff.
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van dit ras in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van dit ras.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen.
 • Het organiseren van exposities.
 • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van honden van dit ras.
 • Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen dit ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen.
 • Het bijhouden van een register van raszuivere Bullmastiffs.
 • Het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Bullmastiff betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Bullmastiff gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren.
 • Het uitgeven van een clubblad of een periodiek.
 • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie.
 
De Winnaars van de BMCN Tophond 2011

Tophond Reu:

 

The Nightshift's Burning Stuntman
Eigenaar: J.W.C. Slok
Eindstand: 57 punten

 
Social Giant Thunder2  

Tophond teef:

Librrani's Eleanor Gone In 60 Sec.
Eigenaar: I.H. Vellen
Eindstand: 130 punten

 27.02.12 Anouk frontside 3

Van Harte Gefeliciteerd namens Bullmastiff Club Nederland!

Reuen:

 

1: The Nightshift's Burning Stuntman
Eigenaar: J.W.C. Slok
57 punten

social giant thunder
   

2. Léon
Eigenaar: P.M. Baars - Dost & H. Baars
55 punten

Leatherneck NRodels Road Warrior
   

3: Social Giant Thunder
Eigenaar: A.C. Bolle
51 punten

Filos Librranis Fair Play JW11 Hulten
   

4: Rinus
Eigenaar: P. Dietvorst & J. Snijders
33 punten

Dyson The Nightshifts Looking Good Hulten
   

5: The Nightshift's Tremendous Tango
Eigenaar: U. Peters
28 punten

Bonke zwolle 2
   

6. Hefrings-pride Bruce
Eigenaar: S. van Dongen
23 punten

tremendous-tango-dillen2
   

6: Wayne from Sue's Red Bulls
Eigenaar: P.R.G. ter Haar & A.M. Sipkema
23 punten

 
   

8: The Peatcutter's Brave Heart
Eigenaar: G. v. Oostrum-Kroes
16 punten

 
   

8: Lord of Bulls First Love
Eigenaar: L.A.T. Gutte
16 punten

 
   

10: Social Giant Simpson
Eigenaar: E. Hulshof
15 punten

 
   

Teven:

 

20111210-Dogshow-Wijchen-127060 s  

1. Librrani's Eleanor Gone in 60 sec.
Eigenaar: I.H. Vellen
130 punten

     
The massive bulls naughty but nice  

2: Lord of Bulls One of a Kind
Eigenaar: P. van Mourik
25 punten

     
Mellow The Nightshifts Shes Got the Look Hulten  

3: The Nightshift's Mood Indigo
Eigenaar: M. Geurts & D. Aben
24 punten

     
Glitterstars Basima  

4: Beauty v. 't Heksenwiel
Eigenaar: B.M. Brienissen
20 punten

     
Sabine Maastricht  

5: Jente v.d. Farkashoeve
Eigenaar: A Telkamp-v.d. Laan
16 punten

     
social giant snowy-2  

6: New Sensation's Express Yourself
Eigenaar: P.C.M. Snijders-Joosen
11 punten

     
bohlby cassiopeja  

7: Jazz v.d. Mijdora
Eigenaar: D. Kuiper-v. Helsdingen & J. Bourret
6 punten

     
   

7. Fame v.'t. Ginderdoor
Eigenaar: M. de Ruiter
6 punten

     
     
     
     
     

Tentoonstellingen:

#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Leeuwarden, #5 Goes, #6 Oss, #7 Clubmatch*, #8 Arnhem, #9 Echt, #10 Rotterdam, #11 Specialty*,
#12 Leeuwarden, #13 Euro Dog Show*, #14 Maastricht, #15 Zwolle, #16 Dogachtigen*, #17 Bleiswijk, #18 Winner Amsterdam*, #19 Wijchen

  Tentoonstelling 1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11* 12 13* 14 15 16* 17 18* 19    
     
   Reuen:                                          
1 The Nightshift's Burning Stuntman 1 5 1 1 7 1 4 2 - 2 4 2 4 7 2 2 1 4 7   57
2 Léon 2 1 - 7 5 5 4 5 2 1 4 2 4 2 1 2 2 4 2   55
3 Social Giant Thunder - - 1 - 1 - 10 2 7 2 2 2 4 2 5 2 2 4 5   51
4 Rinus 2 2 2 2 1 2 4 7 5 1 - 2 2 - 1 - - - -   33
5 The Nightshifts Tremendous Tango 2 2 - - - 1 4 2 7 1 4 - 2 2 1 - - - -   28
6 Hefrings-pride Bruce 5 2 8 - - - 4 - - - - - - - - 4 - - -   23
7 Wayne From Sue's Red Bulls - 2 - 2 2 1 4 - - - 4 2 - - 2 2 2 - -   23
8 The Peathcutter's Breave Heart 1 2 1 1 1 1 4 1 1 - - - - - - 2 - - 1   16
8 Lord of Bulls First Love 1 2 - - - 7 - - - - - - - - - 4 - - 2   16
10 Social Giant Simpson - 2 5 2 1 - - - - - - - - - 1 - - 4 -   15
  Tentoonstelling 1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11* 12 13* 14 15 16* 17 18* 19    
     
  Teven:                                          
1 Librrani's Eleanor Gone in 60 sec. 5 5 2 8 5 7 4 16 7 7 4 2 14 7 5 14 - 10 8   130
2 Lord of Bulls One of a Kind - 2 1 1 7 5 4 - 5 - - - - - - - - - -   25
3 The Nightshift's Mood Indigo - - - - - - 14 - - - 4 2 4 - - - - - -   24
4 Beauty v. 't Heksenwiel 1 2 1 2 7 - - 5 1 - - - - - - - - - 1   20
5 Jente of the Farkas Hoeve - 2 1 1 - 1 4 - - 1 2 2 - - - 2 - - -   16
6 New Sensation's Express Yourself - 5 1 - 1 - 4 - - - - - - - - - - - -   11
7 Jazz v.d. Mijadora - 2 - - - - 4 - - - - - - - - - - - -   6
7  Fame van 't Ginderdoor - 2 - - - - 4 - - - - - - - - - - - -   6

 

De spelregels
1: Deelnemer moet lid zijn van de BMCN.
2: Deelnemer moet eigenaar van de hond zijn.
3: Winnaar wordt die hond, reu of teef, welke in het competitiejaar de meeste punten heeft behaald.
4: Looptijd competitie is van 01 januari tot en met 31 december.
5: De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de clubmatch.
6: Alle CAC en CACIB tentoonstellingen in Nederland, alsmede de Clubmatch van de BMCN komen in aanmerking voor deze competitie.
7: De punten welke behaald worden op de Clubmatch en de Winner tellen dubbel. *

 

Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan.
Stuur dan alsnog uw uitslagen op naar de Tophond redactie.
Het kan voorkomen dat deelnemers cq. eigenaars van honden in bovenstaande
lijst geen lid zijn van de BMCN.
Dit wordt bij de einduitslag gecorrigeerd.

De puntentelling
Zeer Goed = 1 punt
Uitmuntend = 2 punten
CAC / IB = 5 punten
R-CAC / IB = 3 punten
Best Of Breed = 1 punt
Best in Groep (BIG) = 5 punten
2 BIG = 4 punten
3 BIG = 3 punten
4 BIG = 2 punten
5 BIG = 1 punten
Best in Show (BIS) = 5 punten
2 BIS = 4 punten
3 BIS = 3 punten
4 BIS = 2 punten
5 BIS = 1 punten

   

Op zondag 25 oktober heeft de BMCN eenhalloweentocht georganiseerd, een gezellige wandeling met een spannend tintje met na afloop een heerlijke lunch voor alle honden en hun baasjes!

   
Voorzitter: VACATURE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.
Secretaris:

Ingrid Vellen
Haverterstraat 53
6104 AN Koningsbosch
Tel: 0645128030
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester:

Roy Bonten
Strodekkersdreef 14
6216 ST Maastricht
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bank: NL 65 ABNA 050 83 78 427 t.n.v. BMCN Bullmastiffclub Nederland te Koningsbosch.
Kamer van Koophandel: 11051645 te Tiel

Internet: http://www.bmcn.org

De Winnaars van de BMCN Tophond 2012

Tophond Reu:

 

Social Giant Thunder
Eigenaar: A.C. Bolle
Eindstand: 85 punten

 
Social Giant Thunder2  

Tophond teef:

Librrani's Eleanor Gone In 60 Sec.
Eigenaar: I.H. Vellen
Eindstand: 71 punten

 27.02.12 Anouk frontside 3

Van Harte Gefeliciteerd namens Bullmastiff Club Nederland!

Reuen:

 

1: Social Giant Thunder
Eigenaar: A.C. Bolle
85 punten

social giant thunder
   

2: Leatherneck N'Rodels Road Warrior
Eigenaar: W.E.H. Bus en D. Cominotto
77 punten

Leatherneck NRodels Road Warrior
   

3. Librrani's Fair Play
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
46 punten

Filos Librranis Fair Play JW11 Hulten
   

4: The Nightshift's Looking Good
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
34 punten

Dyson The Nightshifts Looking Good Hulten
   

5: Wayne from Sue's Red Bulls
Eigenaar: P.R.G. ter Haar & A.M. Sipkema
32 punten

Bonke zwolle 2
   

6: The Nightshift's Tremendous Tango
Eigenaar: U. Peters
2 punten

tremendous-tango-dillen2
   

 

 
   

Teven:

 

20111210-Dogshow-Wijchen-127060 s  

1. Librrani's Eleanor Gone in 60 sec.
Eigenaar: I.H. Vellen
71 punten

     
The massive bulls naughty but nice  

2. The Massive Bulls Naughty But Nice
Eigenaar: T. Lenders
51 punten

     
Mellow The Nightshifts Shes Got the Look Hulten  

3. The Nightshift's She's Got The Look
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
43 punten

     
Glitterstars Basima  

4. Glitterstars Basima
Eigenaar: B. Buijsen
36 punten

     
Sabine Maastricht  

5. Librrani's Featuring Sabine
Eigenaar: I.H. Vellen
20 punten

     
social giant snowy-2  

5. Social Giant Snowy
Eigenaar: R.P.H. FIjneman
20 punten

     
bohlby cassiopeja  

7. Bohlby Cassiopeja
Eigenaar: M. Kon & R. van Bavelgem
7 punten

     
   

8. Miss Mini From The Peacefullgiants
Eigenaar: M. Botden-vd Anker
6 punten

     
the nightshifts sweet summer  

9. The Nightshifts Sweet Summer
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
2 punten

     

Tentoonstellingen:

#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Leeuwarden, #5 Goes, #6 Clubmatch*, #7 Arnhem, #8 Hulten, #9 Uden,
#10 Rotterdam, #11 Alkmaar, #12 Maastricht, #13 Zwolle, #14 Utrecht, #15 Bleiswijk, #16 Winner Amsterdam*, #17 Wijchen

  Tentoonstelling 1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16* 17    
     
   Reuen:                                      
1 Social Giant Thunder 18 - 8 2 7 16 - 5 12 - - - - - 5 4 8   85
2 Leatherneck N'Rodels Road Warrior 1 1 2 3 3 4 2 2 2 2 8 2 2 - 16 24 5   77
3 Librrani's Fair Play 1 - 1 - 2 4 - 13 2 8 - 1 2 2 - 10 -   46
4 The Nightshift's Looking Good - - 1 - 1 2 2 5 2 2 - 1 12 2 - 4 -   34
5 Wayne From Sue's Red Bulls 1 2 2 2 - 4 7 2 - - 5 - 2 5 - - -   32
6 The Nightshifts Tremendous Tango 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -   2
  Tentoonstelling 1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16* 17    
     
  Teven:                                      
1 Librrani's Eleanor Gone in 60 sec. 7 1 - - 5 14 8 - 7 7 7 2 5 8 - - -   71
2 The Massive Bulls Naughty But Nice - - - - 2 10 5 - 7 7 5 1 1 2 2 4 5   51
3 The Nightshift's She's Got The Look - - - - 1 4 2 7 2 2 2 1 7 1 - 14 -   43
4 Glitterstars Basima 1 7 7 5 1 2 1 5 2 - 2 1 - 2 - - -   36
5 Librrani's Featuring Sabine - - - - 1 - - - - 5 - 7 - - 7 - -   20
5 Social Giant Snowy 5 - 1 2 8 2 - 2 - - - - - - - - -   20
7 Bohlby Cassiopeja 1 - 1 2 - - - - - - 1 - 2 - - - -   7
8  Miss Mini From The Peacefullgiants 1 - 1 - - 4 - - - - - - - - - - -   6
9 The Nightshifts Sweet Summer 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -  

 

De spelregels
1: Deelnemer moet lid zijn van de BMCN.
2: Deelnemer moet eigenaar van de hond zijn.
3: Winnaar wordt die hond, reu of teef, welke in het competitiejaar de meeste punten heeft behaald.
4: Looptijd competitie is van 01 januari tot en met 31 december.
5: De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de clubmatch.
6: Alle CAC en CACIB tentoonstellingen in Nederland, alsmede de Clubmatch van de BMCN komen in aanmerking voor deze competitie.
7: De punten welke behaald worden op de Clubmatch en de Winner tellen dubbel. *

 

Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan.
Stuur dan alsnog uw uitslagen op naar de Tophond redactie.
Het kan voorkomen dat deelnemers cq. eigenaars van honden in bovenstaande
lijst geen lid zijn van de BMCN.
Dit wordt bij de einduitslag gecorrigeerd.

De puntentelling
Zeer Goed = 1 punt
Uitmuntend = 2 punten
CAC / IB = 5 punten
R-CAC / IB = 3 punten
Best Of Breed = 1 punt
Best in Groep (BIG) = 5 punten
2 BIG = 4 punten
3 BIG = 3 punten
4 BIG = 2 punten
5 BIG = 1 punten
Best in Show (BIS) = 5 punten
2 BIS = 4 punten
3 BIS = 3 punten
4 BIS = 2 punten
5 BIS = 1 punten

   

 

De spelregels
1: Deelnemer moet lid zijn van de BMCN.
2: Deelnemer moet eigenaar van de hond zijn.
3: Winnaar wordt die hond, reu of teef, welke in het competitiejaar de meeste punten heeft behaald.
4: Looptijd competitie is van 01 januari tot en met 31 december.
5: De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de clubmatch.
6: Alle CAC en CACIB tentoonstellingen in Nederland, alsmede de Clubmatch van de BMCN komen in aanmerking voor deze competitie.
7: De punten welke behaald worden op de Clubmatch en de Winner tellen dubbel. *

 

Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan.
Stuur dan alsnog uw uitslagen op naar de Tophond redactie.
Het kan voorkomen dat deelnemers cq. eigenaars van honden in bovenstaande
lijst geen lid zijn van de BMCN.
Dit wordt bij de einduitslag gecorrigeerd.

De puntentelling
Zeer Goed = 1 punt
Uitmuntend = 2 punten
CAC / IB = 5 punten
R-CAC / IB = 3 punten
Best Of Breed = 1 punt
Best in Groep (BIG) = 5 punten
2 BIG = 4 punten
3 BIG = 3 punten
4 BIG = 2 punten
5 BIG = 1 punten
Best in Show (BIS) = 5 punten
2 BIS = 4 punten
3 BIS = 3 punten
4 BIS = 2 punten
5 BIS = 1 punten

   
   

Evenementen commissie:

VACATURE
Voor meer informatie kunt u met de secretaris of penningmeester contact opnemen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webmaster:
 • Niek Bolle

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwilligerspoule:
 • Hans & Yvonne Beljaars
 • Danielle Bonten
 • Rob & Roberto Elsing
 • Niek Bolle

 

De Winnaars van de BMCN Tophond 2013

Tophond Reu:

 

Leatherneck N'Rodels Road Warrior
Eigenaar: W.E.H. Bus & D. Cominotto
Eindstand: 99 punten

 
Tophond 2013 Vigo  

Tophond teef:

The Nightshift's Joy to the World
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
Eindstand: 72 punten

 Tophond 2013 Joy - kopie

Van Harte Gefeliciteerd namens Bullmastiff Club Nederland!

Reuen:

 

 

1: Leatherneck N'Rodels Road Warrior
Eigenaar: W.E.H. Bus en D. Cominotto
99 punten

Leatherneck-nrodels-road-warrior  
     

2. The Nightshift's Looking Good
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
85 punten

Tophond 2013 Dyson  
     

3. Librrani's Fair Play
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
34 punten

Filos Librranis Fair Play JW11 Hulten  
     

4: Social Giant Miracle Star
Eigenaar: A.H. de Jager
23 punten

social-giant-miracle-star  
     

5: Hefrings Pride Legend
Eigenaar: S. van Dongen
21 punten

Mojo foto tophond  
     

6: Social Giant Thunder
Eigenaar: A.C. Bolle
16 punten

Social-giant-thunder  
     

7: Decent Dude Bulls off Bacchus
Eigenaar: C. Martens-den Ouden
9 punten

Decent Dude Bulls off Bacchus  
     

Teven:

 

Tophond 2013 Joy  

1: The Nightshifts Joy To The World
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
72 punten

     
Highrollers Shake Ya Bum Bum-2013-Roos  

2: Highrollers Shake Ya Bum Bum
Eigenaar: G. van Oostrum-Kroes
38 punten

     
Whoopie  

3: Leatherneck N'Rodels Blond Ambition
Eigenaar: W. Bus & D. Cominotto
30 punten

     
Vildbjerg 2013 Nouk3  

4: Librrani's Eleanor Gone in 60 sec.
Eigenaar: I.H. Vellen
21 punten

     
Fairytale Princess Is Dvariskiu  

5: Fairytale Princess Is Dvariskiu
Eigenaar: I.H. Vellen
18 punten

     
The massive bulls naughty but nice  

6. The Massive Bull's Naughty But Nice
Eigenaar: I.H. Vellen
11 punten

     
Courtneys Pride Double or Nothing2  

7. Courtney's Pride Double or Nothing
Eigenaar: G.J.M. Martens
10 punten

     
Mellow The Nightshifts Shes Got the Look Hulten  

8. The Nightshift's She's Got The Look
Eigenaar: M.A.H. Geurts & D.J.M. Aben
6 punten

     

Tentoonstellingen:
#1 Eindhoven, #2 Groningen, #3 Leiden, #4 Goes, #5 Clubmatch*, #6 Arnhem, #7 Oss, #8 Echt, #9 Rotterdam, #10 Maastricht1,
#11 Maastricht2, #12 Zwolle, #13 Bleiswijk, #14 Dogachtigen*, #15 Amsterdam #16 Winner Amsterdam*, #17 Wijchen

  Tentoonstelling 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 11 12 13 14* 15 16* 17    
     
   Reuen:                                      
1 Leatherneck N'Rodels Road Warrior 9 2 8 2 4 7 - 5 12 - - - 14 10 8 10 8   99
2 The Nightshift's Looking Good 2 5 5 7 16 2 5 2 5 7 5 2 - 16 2 2 2   85
3 Librrani's Fair Play 2 5 - 5 4 2 7 - - 2 2 5 - - - - -   34
4 Social Giant Miracle Star - - 5 2 4 1 5 2 - - - - - - - 4 -   23
5 Hefrings Pride Legend - - - - - - 1 2 2 2 2 2 2 4 - 2 2   21
6 Social Giant Thunder 5 - - - 4 5 - 2 - - - - - - - - -   16
7 Decent Dude Bulls off Bacchus - - - - 4 - - - 2 - - 1 - 2 - - -   9
  Tentoonstelling 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 11 12 13 14* 15 16* 17    
     
  Teven:                                      
1 The Nightshifts Joy To The World 5 7 1 5 4 1 2 2 5 7 7 2 2 4 2 14 2   72
2 Highrollers Shake Ya Bum Bum - 1 1 2 2 - 2 1 2 5 7 2 - 4 2 - 7   38
3 Leatherneck N'Rodels Blond Ambition - - 1 8 4 1 - 5 2 - - - 5 - 2 2 -   30
4 Librrani's Eleanor Gone in 60 sec. - - - - 4 8 - 9 - - - - - - - - -   21
5 Fairytale Princess Is Dvariskiu - - - - 4 2 5 2 - - - - - - - - -   18
6 The Massive Bull's Naughty But Nice - - - - 2 - - 5 - - - - - 4 - - -   11
7 Courtney's Pride Double or Nothing - - - - 4 - - - 2 - - 2 - 2 - - -   10
8  The Nightshift's She's Got The Look - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 -   4

 

De spelregels
1: Deelnemer moet lid zijn van de BMCN.
2: Deelnemer moet eigenaar van de hond zijn.
3: Winnaar wordt die hond, reu of teef, welke in het competitiejaar de meeste punten heeft behaald.
4: Looptijd competitie is van 01 januari tot en met 31 december.
5: De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de clubmatch.
6: Alle CAC en CACIB tentoonstellingen in Nederland, alsmede de Clubmatch van de BMCN komen in aanmerking voor deze competitie.
7: De punten welke behaald worden op de Clubmatch en de Winner tellen dubbel. *

 

Denkt u na het lezen van deze uitslagen, ik mis mijn hond in dit rijtje, ik heb wel meegedaan.
Stuur dan alsnog uw uitslagen op naar de Tophond redactie.
Het kan voorkomen dat deelnemers cq. eigenaars van honden in bovenstaande
lijst geen lid zijn van de BMCN.
Dit wordt bij de einduitslag gecorrigeerd.

De puntentelling
Zeer Goed = 1 punt
Uitmuntend = 2 punten
CAC / IB = 5 punten
R-CAC / IB = 3 punten
Best Of Breed = 1 punt
Best in Groep (BIG) = 5 punten
2 BIG = 4 punten
3 BIG = 3 punten
4 BIG = 2 punten
5 BIG = 1 punten
Best in Show (BIS) = 5 punten
2 BIS = 4 punten
3 BIS = 3 punten
4 BIS = 2 punten
5 BIS = 1 punten

   

Bullmastiff Club Nederland - BMCN

STATUTEN

Artikel 1: Naam en vestigingsplaats
1. De vereniging draagt de naam: BULLMASTIFF CLUB NEDERLAND. De vereniging kan de verkorte naam: BMCN voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: "de vereniging" of "de vereniging BMCN".

2. Zij is gevestigd te Acquoy (gemeente Geldermalsen).

3. De vereniging is vanaf zeven en twintig juli tweeduizend één als lid toegetreden tot de "Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland", hierna te noemen: "Raad van Beheer".

Artikel 2: Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel:

a. de instandhouding en verbetering van de Bullmastiff;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van dit ras in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van dit ras.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van exposities;
c. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van honden van dit ras;
d. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen dit ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
e. het bijhouden van een register van raszuivere Bullmastiffs;
f. het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Bullmastiff betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Bullmastiff gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
g. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
h. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
i. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 3: Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
1. De vereniging BMCN ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging BMCN aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging BMCN zijn jegens de BMCN tot hetzelfde gehouden als waartoe de BMCN vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging BMCN is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging BMCN jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging BMCN rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4: Leden en ereleden
De vereniging bestaat uit:

a. leden;
b. ereleden.

Artikel 5: Leden
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten en die bij aanmelding de bijdrage conform artikel 33 hebben voldaan.

2. Minderjarige personen kunnen slechts als lid worden toegelaten, nadat zij een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger hebben overlegd.

3. Het bestuur beslist over de toelating.

4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, kan de betrokkene zich binnen twee weken schriftelijk tot de algemene vergadering wenden. De algemene vergadering kan in dat geval alsnog tot toelating besluiten.

5. Een persoon wonend in het buitenland kan geen lid worden van de vereniging BMCN.

Artikel 6: Ereleden
1. Ereleden van de vereniging zijn de natuurlijke personen, die zich voor de vereniging of voor de Bullmastiff bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden door de algemene vergadering met tweederde van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.

2. De benoeming tot erelid geschiedt slechts op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste tien leden.

3. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Voor het overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als de leden.

Artikel 7: Einde lidmaatschap en erelidmaatschap
1. Het lidmaatschap en erelidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

Artikel 8: Opzegging door het lid
1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.

2. Het lidmaatschap eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 33, lid 3, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.

Artikel 9: Opzegging lidmaatschap door de vereniging
1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging is slechts mogelijk indien:

a. aan het lid krachtens statuten of reglementen van de Raad van Beheer bij onherroepelijk besluit een straf of disciplinaire maatregel is opgelegd;
b. het lid zijn andere verplichtingen dan die volgend uit artikel 33 lid 1 van deze statuten niet nakomt;
c. van de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. het lid zijn verplichtingen volgend uit artikel 33 lid 1 van deze statuten niet nakomt.

2. Het besluit tot opzegging in de gevallen als bedoeld in lid 1 onder a, b of c wordt genomen door de algemene ledenvergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden. Het besluit tot opzegging als bedoeld in lid 1 sub d. wordt genomen door het bestuur.

3. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

4. Ingeval van opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, kan het lid binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep instellen op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst. Het lidmaatschap eindigt, wanneer het lid geen beroep instelt op de algemene ledenvergadering, een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit. Wanneer het lid beroep instelt op de algemene ledenvergadering en de algemene ledenvergadering wijst het beroep af, eindigt het lidmaatschap, indien het lid aanwezig is in de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot opzegging wordt bekrachtigd, onmiddellijk na het nemen van het besluit, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop het schriftelijk besluit van de algemene ledenvergadering wordt ontvangen.

Artikel 10: Ontzetting
1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:

a. het lid handelt in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Het besluit kan slechts genomen worden door de algemene vergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3. Artikel 9, lid 3 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11: Organen
De vereniging kent:

a. een bestuur;
b. een algemene vergadering;
c. een kascommissie.

Artikel 12: Samenstelling bestuur
1. Het bestuur bestaat uit vijf meerderjarige leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden als zodanig benoemd.

3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 7 en 9 van dit artikel.

4. Iedere voordracht heeft op een bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van tenminste één kandidaat.

5. Tot het maken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien leden bevoegd.

6. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht van tien of meer leden moet tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

7. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

8. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

9. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 7 van dit artikel aan alle voor een bepaalde vacature opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.

Artikel 13: Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door ontslag;
d. door bedanken.

Artikel 14: Periodieke aftreding
1. Ieder jaar treden op de vergadering twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

2. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

3. Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 15: Schorsing en ontslag
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 16: Vervulling tussentijdse vacatures
1. Indien het aantal bestuursleden tengevolge van een of meer tussentijdse vacatures beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is verplicht in de eerstvolgende algemene ledenvergadering de vervulling van een open plaats of de open plaatsen aan de orde te stellen.

2. Zodra er twee of meer tussentijdse vacatures zijn ontstaan is het bestuur verplicht, zo spoedig mogelijk, een algemene vergadering te beleggen.

Artikel 17: Bestuursfuncties; besluitvorming bestuur
1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.

2. Het bestuur voorziet in vervanging van voorzitter, secretaris en penningmeester in geval van ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.

3. Op vervanging in geval van ontstentenis is het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet van toepassing.

4. Alle besluiten worden door het bestuur genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Om te kunnen besluiten dienen tenminste drie bestuursleden aanwezig te zijn, tenzij er twee of meer vacatures zijn en het zaken betreft die geen uitstel gedogen.

5. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

6. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die aan de bestuursleden worden toegezonden, in een volgende vergadering al dan niet gewijzigd worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Artikel 18: Bestuurstaken en bevoegdheden
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de algemene vergadering, in de begroting of anderszins worden gegeven.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 19: Delegatie van bestuurstaken en bestuursbevoegdheden
1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde taken of bevoegdheden te doen uitvoeren casu quo uitoefenen door één of meer van zijn leden.

2. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening aanwijzingen geven.

3. Bij toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.

Artikel 20: Begroting
1. Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden voor aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarvergadering.

2. De ontwerpbegroting wordt aan de leden tenminste twee weken voor de algemene vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het orgaan van de vereniging.

Artikel 21: Jaarverslag
1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar uit op een zodanig tijdstip, dat dit jaarverslag behandeld kan worden op de eerste jaarvergadering na afloop van het verenigingsjaar.

2. Artikel 20, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22: Boekhouding, rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur doet jaarlijks, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, schriftelijk rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur op een zodanig tijdstip dat deze stukken behandeld kunnen worden op de eerste jaarvergadering na afloop van het verenigingsjaar.

3. Artikel 20, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4. De algemene vergadering kan de termijn, voortvloeiende uit lid 2 van dit artikel in samenhang met artikel 26, lid 2 verlengen.

5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.

6. Het bestuur is verplicht, de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

Artikel 23: Commissies
1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

2. Het bestuur kan aan een commissie algemene richtlijnen verstrekken, die door de commissie in acht genomen moeten worden.

Artikel 24: Vertegenwoordiging
Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 18, lid 2, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris;
c. hetzij door de voorzitter en de penningmeester;
d. hetzij door de secretaris en de penningmeester.

Artikel 25: Kascommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

2. De kascommissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.

3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. De kosten daarvan komen ten laste van de vereniging.

4. Het bestuur stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig voor de jaarvergadering te verrichten en is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een ander commissie.

Artikel 26: De algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

3. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag, bedoeld in artikel 21;
b. de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 22;
c. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 25;
d. de benoeming van een kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. de begroting, bedoeld in artikel 20, tenzij deze reeds is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures als gevolg van periodieke aftreding.

4. De algemene vergadering kan de termijn, genoemd in lid 2 van dit artikel, verlengen van vier tot zes maanden.

5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte de stemmen of van tenminste tien leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot oproeping overeenkomstig artikel 27 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 27: Bijeenroeping
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

2. De leden worden tenminste drie weken van tevoren opgeroepen door toezending van een convocatie, die desgewenst in het orgaan van de vereniging kan worden opgenomen.

3. De convocatie vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.

Artikel 28: Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

2. Over toelating van andere dan in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist het bestuur. Aspirant-leden hebben toegang tot de jaarvergadering, echter geen stemrecht.

3. Ieder lid heeft ter vergadering één stem.

4. Een lid kan niet iemand machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen.

5. Ieder lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

Artikel 29: Voorzitterschap en notulering
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het bestuur, of zijn plaatsvervanger, notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging gezien, dan wijst de voorzitter een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.

Artikel 30: Besluitvorming
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Blanco stemmen worden voor de toepassing van het vorig lid geacht niet te zijn uitgebracht.

3. Alle stemmingen ter benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of tenminste vijf leden zulks voor de stemming verlangen.

4. Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie aangenomen.

5. Indien mondelinge stemming dient plaats te vinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij zitten en opstaan, tenzij één der leden hoofdelijke stemming verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot hoofdelijke stemming besluiten, indien hij bij de stemming bij zitten en opstaan de uitslag der stemming niet kan vaststellen

6. Indien meerdere schriftelijke stemmingen over verschillende benoemingen of zaken dienen plaats te vinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden, mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel dienen afzonderlijke stemmingen plaats te vinden indien tenminste vijf leden dit verlangen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming van personen, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

Artikel 31: Benoemingen
1. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats.

2. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

3. Bij de in lid 2 van dit artikel bedoelde herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is benoemd.

Artikel 32: Vaststelling besluitvorming
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 33: Jaarlijkse bijdragen
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de algemene vergadering tegelijk met de begroting wordt vastgesteld. Daarbij kunnen de leden in categorieën worden verdeeld, waarvoor verschillende bedragen zullen gelden.

2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage verlenen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 34: Andere bijdragen
1. Een lid is gehouden tot het betalen van andere bijdragen, indien en voor zover de vereniging aan het betrokken lid bijzondere diensten of faciliteiten verleent, die niet voor alle leden gelden.

2. Gevallen waarin bijdragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel verschuldigd zijn en de grondslag daarvoor worden bij bijzonder reglement als bedoeld in artikel 36 bepaald.

Artikel 35: Andere verplichtingen van de leden
1. De leden zijn als eigenaar, houder of fokker van de Bullmastiff gehouden de verplichtingen na te leven die hun bij bijzonder reglement als bedoeld in artikel 36 worden opgelegd.

2. Bij niet-naleving van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10, het bestuur bepalen dat het betrokken lid niet meer in aanmerking komt voor het genieten van bepaalde, daartoe in het betreffende reglement aangegeven, diensten of faciliteiten van de zijde van de vereniging.

Artikel 36: Reglementen
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of bijzondere reglementen vaststellen.

2. Bijzondere reglementen zij die reglementen, waarbij bijdragen als bedoeld in artikel 34 of verplichtingen als bedoeld in artikel 35 worden opgelegd.

3. Op de vaststelling van bijzondere reglementen en van wijzigingen daarin, is artikel 37 van overeenkomstige toepassing.

4. Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen alsmede de wijzigingen daarin treden niet in werking dan nadat zij door de Raad van Beheer zijn goedgekeurd.

5. Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet en/of deze statuten casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

Artikel 37: Statutenwijzigingen
1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit.

2. Tegelijk met de in artikel 27 bedoelde convocatie, ofwel uiterlijk zeven dagen voor de betreffende vergadering, wordt het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het orgaan van de vereniging.

3. Bovendien moet een afschrift van het in lid 2 bedoelde voorstel tenminste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping voor de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 38: Ontbinding
1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2. Artikel 37, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

Artikel 39: Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Vastgesteld op 1 september 2000, te Maarsbergen.

Het bestuur:

L. van Ochten voorzitter
M. Huls secretaris
T. Lenders evenementen
J. Assink redactie

Aangepast en vastgesteld op 28 februari 2010, te Maasbergen.

Het bestuur:

H. Marrink, voorzitter
T. Hoogsteder, secretaris
E. Denkers, penningmeester
M. Lenders, kynologisch secretaris

 

Bullmastiff Club Nederland - BMCN
Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Toelating nieuwe leden
1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, geven hiervan rechtstreeks of via een lid kennis aan de ledenadministratie, onder vermelding van naam, adres en woonplaats en telefoonnummer.

2. De in lid 1 genoemde gegevens van de aspirant-leden worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd.

3. Binnen veertien dagen na verschijnen, kunnen de leden schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar maken.

4. Het bestuur overweegt de in lid 3 bedoelde bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating.

5. De beslissing omtrent de toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het aspirant-lid en aan de leden die de bezwaren hebben ingediend.

6. De beslissing tot niet toelating wordt zonder motivering in het orgaan van de vereniging gepubliceerd.

7. Aan toegelaten leden wordt zo spoedig mogelijk een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen van de vereniging toegezonden. 8. Indien een fokker lid is van de BMCN en de kennel is geregistreerd op een adres dan dienen alle gezinsleden en partners, die woonachtig zijn op hetzelfde adres als de geregistreerde fokker en tevens Bullmastiff fokken, zich te houden aan de fokvoorwaarden van de BMCN.

Artikel 2: Opzegging en ontzetting
1. Indien het bestuur voornemens is, aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot opzegging of ontzetting als bedoeld in artikelen 9 en 10 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren onder opgaaf van redenen schriftelijk van dit voornemen in kennis.

2. Het betrokken lid kan binnen veertien dagen een tegen het in lid 1 bedoeld voorstel gericht bezwaarschrift bij het bestuur indienen.

3. Indien tenminste tien leden het voornemen hebben, een voorstel als bedoelt in lid 1 te doen, dan vindt het bepaalde in de leden 1 en 2 overeenkomstige toepassing. Afschrift van de correspondentie wordt aan het bestuur gezonden.

4. Indien het aan het in vorige leden bedoelde voornemen ondanks de in een eventueel bezwaarschrift aangevoerde argumenten uitvoering wordt gegeven, wordt het eventuele bezwaarschrift ter algemene vergadering voorgelezen.

5. Indien het betrokken lid ter algemene vergadering aanwezig is, krijgt dit lid bovendien de gelegenheid zich
mondeling te verweren.

Artikel 3: Voorzitter
1. De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.

2. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergadering toezicht op deze handhaving.

3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering daaromtrent zelf geen besluit neemt.

4. Hij handhaaft de orde ter vergadering en heeft het recht iedere spreker tot de orde te roepen en zonodig, na waarschuwing het woord te ontnemen.

5. Hij ondertekent met de secretaris de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven

Artikel 4: Secretaris
1. De secretaris voert de correspondentie der vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke
brieven ter beoordeling en mede ondertekening aan de voorzitter voor.

2. Hij maakt de notulen van de algemene vergaderingen en van de vergaderingen van het bestuur en ondertekent deze notulen met de voorzitter na goedkeuring. Hij zendt de notulen van de bestuursvergaderingen zo spoedig mogelijk na de desbetreffende vergadering in concept naar alle bestuursleden toe en draagt er zorg voor, dat een samenvatting van het verhandelde ter algemene vergadering zo spoedig mogelijk na de vergadering in het orgaan van de vereniging wordt gepubliceerd.

3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de convocaties, agenda's en alle bijbehorende stukken voor de algemene vergaderingen en voor de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.

4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte, maar bij andere bestuursleden binnengekomen brieven worden door dezen onverwijld aan hem doorgezonden.

5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een kopie van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.

6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.

7. Hij draagt zorg voor een zodanige registratie van de ter algemene vergadering aanwezige leden, dat bij eventuele stemming ieder aanwezig lid op zo doelmatige mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.

8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 21 van de statuten kan worden uitgebracht.

9. Het bestuur kan besluiten, dat een gedeelte der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling, die goedkeuring van het bestuur behoeft.

Artikel 5: Penningmeester
1. De penningmeester is, behoudens het bepaalde in lid 7, belast met het doen van alle ontvangsten en uitgaven. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse bijdragen der leden.

2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.

3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.

4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn ter uitvoering artikel 22 van de statuten.

5. Hij geeft tevens uitvoering aan het bepaalde in lid 6 van dat artikel.

6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van de statuten kan worden uitgebracht.

7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuur- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

Artikel 6: Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

2. De bestuursleden worden tenminste veertien dagen van tevoren van dag, uur en plaats van een vergadering in kennis gesteld. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.

3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen en eventuele toelichtende stukken worden zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op een verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.

4. Omtrent niet duidelijk in de agenda omschreven onderwerpen kan ter vergadering slechts een besluit genomen worden indien tenminste vijf bestuursleden aanwezig zijn en met het nemen van het besluit instemmen.

5. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien tenminste een stem meer voor dan tegen het voorstel is uitgebracht waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

Artikel 7: Einde bestuurslidmaatschap
De bestuursleden zijn verplicht, binnen drie weken na het einde van hun bestuurslidmaatschap alle onder hen berustende stukken en andere zaken van de vereniging behoorlijk geordend aan hun opvolger of aan een ander door het bestuur daartoe aangewezen bestuurslid over te dragen.

Artikel 8: Algemene vergaderingen, agendapunten en voorstellen
1. De algemene vergadering kan geen besluit nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de convocatie als te behandelen agendapunt is omschreven.

2. Een of meer leden kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken een door hen duidelijk omschreven onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden. Het bestuur is verplicht aan een dergelijk verzoek gevolg te geven, indien het verzoek afkomstig is van tenminste tien leden en door de secretaris ontvangen en voor de bestuursvergadering waarin de convocatie wordt vastgesteld.

3. Van aan de algemene vergadering gerichte brieven wordt in de eerstvolgende algemene vergadering bij behandeling van het agendapunt 'ingekomen stukken' mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt in de convocatie zijn vermeld, tenzij de vergadering anders besluit. De algemene vergadering kan ook in een dergelijk geval echter niet afwijken van het bepaalde in lid 1.

4. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.

5. Ieder lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of een agendapunt.

6. Ieder lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund.

7. Ieder lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund.

8. Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om het bestuur uit te nodigen een bepaald besluit te nemen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.

9. Het bestuur beraadt zich omtrent een aangenomen motie in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het orgaan der vereniging bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

Artikel 9: Algemene vergadering; stemmingen
1. De volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30, lid 1 van de statuten is behaald indien tenminste één stem meer voor dan tegen een voorstel is uitgebracht, waarbij blanco en ongeldige stemmen niet worden meegerekend.

2. Een stem is ongeldig, indien de keuze van het desbetreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter niet ondubbelzinnig blijkt.

3. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan er leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

4. In het geval bedoeld in artikel 31, lid 1 der statuten blijft de daar bedoelde tweede stemming beperkt tot degenen op wie bij de eerste stemming één of meerdere stemmen zijn uitgebracht.

Artikel 10: Jaarlijkse bijdragen
1. Gezinsleden zijn leden die behoren tot het gezin van een lid dat de volledige jaarlijkse bijdrage betaalt en zijn slechts één/vierde van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 33 van de statuten verschuldigd. Zij ontvangen het orgaan van de vereniging niet.

2. Nieuwe leden zijn naast de jaarlijkse bijdrage een inschrijfgeld ten bedrage van één/vierde van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

3. Nieuwe leden die na één juli als lid worden toegelaten zijn over het lopende verenigingsjaar naast het inschrijfgeld slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

4. De verschuldigde bedragen worden aan de penningmeester voldaan binnen vier weken na ontvangst van een acceptgirokaart. Aan hen die in gebreke blijven, kunnen de kosten van aanmaning en invordering in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Representatie
De leden onthouden zich ervan de indruk te wekken dat zij de BMCN representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

Artikel 12: Orgaan der vereniging
1. Het bestuur bevordert, dat tenminste vier maal per jaar een clubblad “BULLEPRAAT” als orgaan van de BMCN verschijnt.

2. Het bestuur bepaalt, binnen de grenzen van de begroting, de omvang en vormgeving van het clubblad.

3. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van reden van weigering.

4. In het clubblad worden in ieder geval vermeld casu quo opgenomen:

a. de namen en adressen van bestuursleden;
b. het bedrag van de jaarlijkse bijdrage;
c. mededelingen van het bestuur;
d. besluiten van het bestuur tot ontslag van leden, met een korte motivatie;
e. uitslagen van de Nederlandse CAC (IB) tentoonstellingen;
f. keurmeesterverslagen van clubmatches van de BMCN;
g. berichten van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en van buitenlandse verenigingen.

5. Het advertentietarief wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur beslist omtrent plaatsing van de advertenties.

Artikel 13: Vergoedingen
1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reiskosten en verblijfskosten, porto kosten en telefoonkosten.

2. De kosten dienen schriftelijk gedeclareerd te worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet over tot uitbetaling dan nadat de declaratie door de voorzitter, of, als het de voorzitter zelf betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is meeondertekend.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten of evenementen, van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste functionarissen van de vereniging.

Artikel 15: Gewone prijzen
Het bestuur kan voor tentoonstellingen en clubmatches gewone prijzen beschikbaar stellen.

Vastgesteld op 1 september 2000, te Maarsbergen.

Het bestuur:
L. van Ochten voorzitter
M. Huls secretaris
T. Lenders evenementen
J. Assink redactie

Aangepast en vastgesteld op 28 februari 2010, te Maarsbergen,

Het bestuur:
H. Marrink, voorzitter
T. Hoogsteder, secretaris
E. Denkers, penningmeester
M. Lenders, kynologisch secretaris

 
Tarieven 2017
    
Contributie Januari t/m december
Hoofdlid   € 40,00
Gezinslid   € 10,00
Donateur   € 30,00
Eenmalige entreekosten   € 7,00
     
Contributie Juli t/m december
Hoofdlid   € 20,00
Gezinslid   € 5,00
Donateur   € 15,00
Eenmalige entreekosten   € 7,00
     
Aankeuring
Reu / Teef
   
Certificaat fokgeschiktheidskeuring   € 10,00
     
Website vermelding Alleen leden
Fokkerslijst naamvermelding   € 15,00
Fokkerslijst Naam + link   € 25,00
Dekreulijst   € 25,00
Pups verwacht + pupinfo   € 35,00
Pupinfo per nest ( 2mnd )   € 25,00
Verlenging 1x2 mnd mogelijk    € 15,00
     
Website vermelding
Herplaatsing
   
Leden   € 50,00
Niet leden   € 75,00
( Alleen Bullmastiffs met stamboom )

bulllinks

 
pups-264x167
Advertentie Bullepraat
    
Leden Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 37,50
A4 Binnenblad   € 27,50
A5 Liggend Binnenblad   € 15,00
A6 staand Binnenblad   € 10,00
     
Leden jaarafname Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 135,00
A4 Binnenblad   € 100,00
A5 Liggend Binnenblad   € 55,00
A6 staand Binnenblad   € 37,50
     
Commerciele advertentie  Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 50,00
A4 Binnenblad   € 40,00
A5 Liggend Binnenblad   € 25,00
     
Commerciele advertentie
jaarafname
   
A4 Cover Binnenblad   € 180,00
A4 Binnenblad   € 145,00
A5 Liggend Binnenblad   € 90,00
Advertentie KCM Catalogus
    
Leden Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 35,00
A4 Binnenblad   € 25,00
A5 Liggend Binnenblad   € 15,00
     
Commerciele advertentie  Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 45,00
A4 Binnenblad   € 33,00
A5 Liggend Binnenblad   € 20,00

Winterwandeling2018

Beste Bullmastiff Liefhebbers,

We willen u , liefhebber van de Bullmastiff graag uitnodigen om deel te nemen aan de BMCN Winterwandeling.
Deze zal plaatsvinden op zondag 14 januari 2018 . De tocht is een leuke manier om ( weer ) in contact te komen met mede enthousiasten en hun honden . De ontvangst is vanaf 11.30 op het parkeerterrein van het Leenderbos in valkenswaard, onderaan vindt u een link met routebeschrijving.
Er zal die dag worden gezorgd voor een lekkere bak koffie of thee met iets lekkers voor bull en baas.

De winterwandeling is een gezellig evenement voor jong en oud en natuurlijk ook voor alle viervoeters. Lid of geen lid van de BMCN dat maakt niet uit. Wel willen we vragen of iedereen die wilt komen zich even via onderstaande link kan inschrijven.

 

 

Lees meer: BMCN Winterwandeling 2018

Disclaimer

Bullmastiff Club Nederland, hierna afgekort als BMCN, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de pagina's op www.bmcn.org, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

BMCN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van www.bmcn.org zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van BMCN.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bmcn.org of met de tijdelijke onmogelijkheid om de pagina's van www.bmcn.org te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.bmcn.org verkregen is. BMCN garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van www.bmcn.org verkregen informatie. De informatie op de pagina's van www.bmcn.org wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op deze website, www.bmcn.org zijn hyperlinks te vinden die naar andere websites verwijzen. Voor al deze hyperlinks geldt: BMCN verklaart uitdrukkelijk, dat er op geen enkele manier invloed op de inhoud en vormgeving van deze websites van derden kan worden uitgeoefend. Daarom wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van enige verantwoordelijkheid in dezes. Deze verklaring geldt voor alle op deze website aangebrachte links, voor de inhoud van alle webpagina’s van deze site, alle banners en overige verwijzingen.

Copyright

BMCN behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als beeldmateriaal. Een bezoeker/-ster van de pagina's van www.bmcn.org mag geen informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.bmcn.org of andere in de pagina's van www.bmcn.org opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BMCN.

Privacy Beleid

BMCN vindt het uiterst belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. BMCN conformeert zich daarom aan de Wet Persoonsregistratie. Indien U op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van welke actie dan ook, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. BMCN zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

BMCN maakt in haar website gebruik van cookies. Op deze manier kan ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.

 

Pagina 1 van 2

Subcategorieën

De onderstaande reuen zijn van onze leden en aangekeurd door Bullmastiff Club Nederland. Zij hebben het recht zich als zodanig naar de buitenwereld kenbaar te maken.

Onderstaande fokkers cq. liefhebbers zijn lid van de BMCN Bullmastiff Club Nederland en hebben het recht zich als zodanig naar de buitenwereld kenbaar te maken.
De nestjes zijn gefokt volgens de fokvoorwaarden van Bullmastiff Club Nederland.

Bij de zoektocht naar een geschikte pup kan veel op u af komen.
Om u hierbij te helpen, vindt u via deze link veel informatie over waar u op kunt letten bij het zoeken naar de juiste pup!

Bekijk hier de puppy Checklist!

Onderstaande fokkers cq. liefhebbers zijn lid van de BMCN Bullmastiff Club Nederland en hebben het recht zich als zodanig naar de buitenwereld kenbaar te maken.
De nestjes zullen worden gefokt volgens de fokvoorwaarden van Bullmastiff Club Nederland.

Bij de zoektocht naar een geschikte pup kan veel op u af komen.
Om u hierbij te helpen, vindt u via deze link veel informatie over waar u op kunt letten bij het zoeken naar de juiste pup!

Bekijk hier de puppy Checklist!

 
Ga naar boven