BMCN Familiedag 2018

Op zondag 13 mei 2018 organiseert de BMCN weer een familiedag met spelletjes voor uw hond, gedragstest, barbecue, springkussen voor de kids enz

Meer informatie

Informatie

De Bullmastiff: het karakter

Het karakter van de Bullmastiff is bepaald door het soort werk, waarvoor dit ras in eerste instantie bedoeld was.
De Engelse jachtopzieners hadden behoefte aan een lenige, sterke en gehoorzame hond, die zelf beslissingen zou kunnen nemen als hij alleen aan het werk was. In het begin van de 20e eeuw was de Engelse wetgeving zo streng, dat stropers er werkelijk alles voor over hadden om te kunnen ontsnappen. Voor de veiligheid van de jachtopziener, was de NACHTHOND VAN DE JACHTOPZIENER niet alleen een aanwinst voor deze man maar een noodzakelijkheid.

De originele jachtopzieners honden waren veel agressiever dan voor de hedendaagse Bullmastiff nodig of aanvaardbaar is. De vroegere Bullmastiffs woonden met hun bazen in onbewoonde eenzame bossen.
Vandaag de dag zijn deze landelijke en eenzame levensgewoonten een zeldzaamheid voor mens en dier. De huidige Bullmastiff kan een uitstekend waakhond zijn en toch vredig en sociaal in onze moderne dichtbevolkte samenleving leven.

Toch moet men in gedachte houden dat het temperament van de Bullmastiff gericht is op waken. Deze hond kon een volledig wanhopige man pakken, neerleggen en vasthouden. De Bullmastiff is echter anders dan de meeste waakhondenrassen omdat hij een onafhankelijke mening heeft. Als je de bezitterige aard combineert met de onafhankeljke geest en daarbij optelt de lenigheid, de intelligentie en de kracht van een hond met deze afmetingen zoals vermeld in de standaard, dan is de uitkomst: een heel indrukwekkende hond.

De Bullmastiff kan verschrikkelijk lief en zachtaardig zijn maar zich ook gedragen als een volslagen idioot, afhankelijk van de situatie. Soms zie je ze opgerold een dutje doen tussen kleine kindertjes of kijken ze samen televisie. Ook zie je ze vaak op de rug liggen met alle vier de poten in de lucht.
Elke Bullmastiff heeft een eigen persoonlijkheid. Wat hier echter geschreven staat gaat over de Bullmastiff met de juiste persoonlijkheid zoals vereist voor het ras.

De Bullmastiff kan heel goed getraind worden, speciaal op gehoorzaamheid en dat is ook heel noodzakelijk voor een zo grote hond in een doorsnee gezin. Een van de belangrijkste zaken voor zo'n training is de consequente aanpak. Vanaf het moment, dat zo'n klein schattig, aandoenlijk puppie in uw gezin wordt opgenomen is het van het grootse belang dat alle gezinsleden zich houden aan vaste richtlijnen betreffende wat wel en wat niet mag.
Puppies mogen vooral niet verwend worden, want dan zullen ze tot in het oneindige gaan doordrammen om hun zin te krijgen en dat resulteert dan in een onuitstaanbare volwassen hond. Als bepaalde gedragingen in huis niet mogen, dan moeten deze vanaf het begin verboden worden.
Om een klein voorbeeld te geven van de intelligentie van een Bullmastiff pup die zijn zin wil hebben, u maakt het volgende mee: eerst een gespeelde angst- of schrikreactie, dan ongeloof met een uitdrukking van "dat kun je toch niet serieus menen?", dan uitermate gekwetst, minachtend, "ik heb je echt niet gehoord", dan super aanhalig of nog wat andere intriges, het betreffende puppie eigen.
Als u probeert het gedrag van een Bullmastiff te corrigeren krijgt u vast te maken met een van bovenstaande antwoorden. Geef alstublieft niet toe, want dan duurt het tien keer langer om een bepaalde gedragslijn af te leren. Molossers zijn in het algemeen 's-werelds beste oplichters; dat is het gedrag van een intelligente hond!
Een consequente, duidelijke, vriendelijke opvoeding laat het intelligente karakter van de hond duidelijk uitkomen. Voor sommige mensen zijn deze honden eigenwijs en koppig en zeer moeilijk op te voeden, maar het ras is verre van dom. Als u een pup uit gaat zoeken, kies dan nooit het meest verlegen of het meest brutale puppie. Deze eigenschappen kunnen voor een pup heel leuk lijken, maar voor een volwassen hond zijn ze niet gewenst.

Trouw is de basis voor het Bullmastiff karakter. Een hond van dit ras sluit de hele familie in zijn hart en geeft zichzelf totaal op elk moment. Hij zal zijn roedel beschermen ten koste van alles. Hoewel het een fantastich ras is, is de Bullmastiff niet voor iedreen en geschikte hond. Mensen die geen tijd kunnen besteden aan het opvoeden van een hond en niet tegen het karakter kunnen , moeten hier dan ook NOOIT aan beginnen.

Of je houd van het ras of je verfoeid het, eens een Bullmastiff, altijd een Bullmastiff.

De Geschiedenis

De naam Bullmastiff zegt het eigenlijk zelf al, dit ras is gefokt uit de Bulldog en de Mastiff. Deze beide rassen zijn al zeer oud en vonden ook hun oorsprong in Engeland. Altijd al vinden we in de geschiedenis dat honden in dienst stonden van de mens. Als jachthond, veedrijver, bewaker van huis en hof, als beschermer van de kudde, maar zeker ook als oorlogshond. Zeer grote honden trokken met de legers mee ten strijde. Deze honden werden uitsluitend gefokt en geselecteerd op hun werkkwaliteiten. Zo vinden we in de ontwikkeling van de Mastiff de oorlogshond terug. Engeland bezat toen al heel grote honden. Ook andere volkeren zoals de Romeinen hielden van deze oorlogshonden en zo ontdekten de Romeinen bij de inval in Groot-Brittannië deze grote Mastiffs die nog groter bleken te zijn dan de doggen van Rome. Toen werden enkele van deze honden mee naar Rome genomen om ze daar in te kruisen met de lokaal gefokte doggen van Rome (is misschien ook de basis geweest voor de ontwikkeling van de Franse, Duitse en de Doggen van Zwitserland?). De Engelse Bulldog die toen nog bekend stond als de vechter in de arena, wiens voorouders uit Spanje kwamen en in Engeland nog een tijd gefokt werden voor de hondengevechten, heeft zich na het verbod op deze gevechten gelukkig ontwikkeld tot de hedendaagse rustige en volkomen betrouwbare huis- en showhond. Echter, de toenmalige Bulldog was niet de goede lobbes van nu. Hij was uiterlijk hoger op de benen, minder zwaar gebouwd met een zwaar hoofd, wel erg lenig en bijzonder temperamentvol en een grage bijter.
Tweehonderd jaar geleden hadden den Engelsen deze beide rassen al eens ingekruist, wat ten gunste werd bedoeld voor de Mastiff-ontwikkeling. Men had toen ook al veel voor- en tegenstanders van het type zoals het zou moeten worden en de kruisingsproducten werden weer sterk geselecteerd. Een Franse schrijver Bufon schreef in 1791 het volgende: 'Uit de kruising van Mastiff en Bulldog ontstond een hond die wezenlijk groter was dan de Mastiff. Ook de schrijver Stonhenge geeft bericht van kruisingen tussen de Mastiff en de Bulldog. Hutchinson schrijft in 1876 dat uit deze kruisingen honden kwamen die uitstekend voor de africhting geschikt waren. Toch kwam de Bullmastiff als ras nog niet van de grond. Deze serieuze ontwikkeling liet toch nog enkele jaren op zich wachten. Inmiddels waren er wel wat mensen die in deze kruisingsproducten wat zagen en er ook mee werkten. Iets wat in die tijd alleen de aandacht had. Vanwege de goede resultaten die op werkgebied behaald werden kwam er toch meer aandacht voor deze kruisingsproducten. Deze ontwikkeling vond plaats tussen de jaren 1878 en 1910. Vooral de Engelse jachtopzieners hadden veel aandacht voor deze honden. Zij immers hadden een steeds groter wordende behoefte aan een goede werkhond vanwege het steeds moeilijker worden van het uitvoeren van hun werk. De grote armoede van die tijd noopte de mensen meer en meer tot stropen en wel op de grote jachtterreinen van de rijken. Op het stropen stond de doodstraf door middel van ophanging. De jachtopziener had dus behoefte aan een hond die niet beet. Tot kort tevoren werd de Bulldog wel gebruikt doch bleek niet zo geschikt omdat hij te fel was en de stroper te veel beschadigde zodat ophanging niet meer nodig was. Ophangen van de stropers was nodig en diende ter afschrikking van het volk. De hond moest uithoudingsvermogen hebben, langs de fiets kunnen lopen en zijn werk kunnen doen op wild terrein. Hij moest alert zijn, goed tegen weersinvloeden bestand en het liefst donker van kleur zijn daar hij vaak zijn werk in het donker en in de nacht moest doen. Hij moest de stropers aanspringen, omverwerpen en in bedwang houden totdat de jachtopziener hen kon insluiten.
En zo ontstond The Keepers Nightdog zoals men hem toen noemde. De aandacht voor het ras werd groter, want uit noodzaak was zeer streng op werkkwaliteiten gefokt. Er werden zelfs wedstrijden gehouden en demonstraties om hun kunnen te tonen. Grove prijzen werden er voor de bewezen goede exemplaren betaald. Zo is het bekend dat in 1901 een kennelhouder op de tentoonstelling kwam, die geld gaf voor diegene die op de been wist te blijven na aanspringen van zijn Bullmastiff. Tot drie maal toe probeerde een man, die toch ervaring met honden bleek te hebben het, maar het lukte hem niet. Deze zo karaktervolle hond heette Thorneywood Terror. In het begin van hun ontwikkeling waren er natuurlijk ook honden bij die niet geschikt bleken omdat ze te zachtmoedig waren of zo bijterig, dat men ze niet kon temmen. Toen werd er dus een beroep gedaan op de fokkers die zich over het ras zouden gaan ontfermen! (Bestaat dat nu ook nog?). Door planmatig en selectief te fokken is de Bullmastiff uitgegroeid tot het huidige type wat we nu regelmatig op de tentoonstellingen zien. Een van de belangrijkste fokkers die zich voor de ontwikkeling van de Bullmastiff heeft ingezet is de bekende Mr. Sam Moseley. Mr. Moseley had de beroemde Farcroft kennel die later Bullmastiffs over de hele wereld heeft verkocht. Bekend zijn Farcroft Fidelity en Farcroft Silvo. Inmiddels ontwikkelde de kynologie zich ook en men ging zich beraden hoe de Bullmastiff er eigenlijk uit moest gaan zien. Ook deze ontwikkeling ging natuurlijk niet zonder problemen, want de aanhangers van het ras waren toch zeer zuinig op het karakter en dat mocht er vooral niet onder lijden. In de fokkerij bleek al gauw dat er terugslagen naar de voorouders kwamen. Dus naar het Bulldog-type en het Mastiff-type. Er moest ook een club opgericht worden: Mr. Moseley werd de eerste voorzitter van de National Bullmastiff Policedog Club. Dit was in 1925. Uit de naam van de club blijkt hoezeer de fokkers de bedoeling hadden een gebruikshond te fokken. In december 1924 erkende de Kennelclub het ras als zodanig en schreef de eerste Bullmastiff in het hondenstamboek. Alle honden die reeds drie generaties zuiver waren konden worden ingeschreven. Vanaf dat moment kon de Bullmastiff ook op de tentoonstellingen komen, de fokkerij kreeg grote populariteit en het ras begon aan zijn reis rond de wereld. Farcroft Silvo werd op de Cruffts in 1927 winnaar en kampioen en er waren al 47 Bullmastiffs gemeld. Genoemde Silvo was gestroomd en belangrijk in de opbouw van het ras. Ook de jaren dertig kende haar belangrijke honden die toonaangevend waren om de fokkerij de goede kant op te sturen, nl. Champion Wisdom of Wynyard en Husar Stinkor.
Ook een van de meest karakteristieke Bullmastiffs uit deze begin periode is de bekende Tiger Torus en zijn zoon Champion Tiger Prince, de eerste gele kampioen onder de Bullmastiffs in 1928. In de jaren 1920-1930 waren ook als goede opbouwers van het ras bekend: Derby Grip gestroomd 1923, Farcroft Fidelity geel 1921, Stapleford Agrippa gestroomde teef met Mastiff-bloed en Chips of Harbex gestroomd. Later weer de zeer bekende reu Roger of the Fenns. Bigg Bill of Harbex 1935-1945 won 109 awards. Men kan stellen dat deze bekende kampioen in iedere stamboom zit van de gestroomden. Toen kwam de oorlog. Voor mens en dier een moeilijke tijd, beide moesten overleven. Na de oorlog bleek dat er toch nog wel Bullmastiffs waren die deze periode hadden overleefd, o.a. bij de fam. Warren met de Harbox kennel.
Ook kwamen er weer nieuwe kennels bij zoals: Le Tasyll van Mr. D.J. Nash, Rosland van Miss Rose, Springwell van Mr. Richardson en Mulorna van Doris Mullin. Ook de Bullstaff kennel van de fam. Short. Al deze kennels en nog anderen hebben na de oorlog hard gewerkt om de Bullmastiff weer gestalte te geven en dat is hen gelukt met tal van bekende en vooraanstaande vertegenwoordigers uit het ras. Heel bekend werd de reu Achilles, gefokt in de kennel Bullstaff. In 1959 voegden zich nog twee fokkers aan het bestaande rijtje toe, nl. Yorkist van de fam. Reynolds en Oldwell van H. Collias. Bekend werd Collins Miss Muffet, Marquis en Martin. Dit waren kinderen van de bekende reu Vagehond of Mulorna. In 1960 kwam Mr. Price er nog bij met de kennel Lombardy. De kennel kreeg onder andere bekendheid vanwege de mooie helderrode kleur. Mr. Pratt werd bekend met zijn gestroomde honden in de kennel Kelwall. Hun kennel is opgebouwd uit Champion Ambassador of Buttenoak.En zo komen we met de Silverfarm en Bunsoro kennels en de kennel van Miss Cox met haar Colom honden aan het huidige bestand. Ook in Nederland, Belgie en Duitsland heeft het ras zich op voortreffelijke wijze ontwikkeld. Nederland is de familie Hammink en Boerman zeer erkentelijk voor de zorg over dit ras. Voor Belgie mag zeker de fam. Loeckx niet vergeten worden met hun bekende Woodbull Farm honden. Duitsland kent o.a.de fam. Siebold met hun Vom Antoniushof honden en Olga Weise met haar Ex-Brittania kennel.

De Opvoeding

De aspirantkoper
Iedere hond en zeker een Bullmastiff dient men zeer weloverwogen aan te schaffen. Even bewust kiest men voor een pup. U heeft gekozen, of gaat kiezen, voor een pup die over het voor het ras kenmerkende raseigenschappen beschikt. Dit zijn niet alleen de in het oog springende uiterlijke kenmerken, maar tevens kiest u voor een pup met de voor het ras typische karaktereigenschappen die generaties lang, door middel van goed fokken, zijn vastgelegd. Uw raskeuze is uitvoerig besproken met de overige gezinsleden en naast het lezen van verschillende informatie boekjes heeft u zich uitvoerig laten informeren door de rasvoorlichter van de BMCN. Vanzelfsprekend heeft u verschillende volwassen honden van het ras van uw keuze gezien en met de bezitters en fokkers van de Bullmastiff gesproken.

De fokker
Indien u een fokker heeft gekozen via de pup-informatie van de BMCN dan geeft dat enige mate van zekerheid maar geen garantie voor een volmaakt, perfect in elkaar stekende pup! Een fokker die bij de BMCN is aangesloten dient zich te houden aan de fokvoorwaarden zoals die door de BMCN zijn vastgesteld. Dit houdt o.a. in dat de ouderdieren HD-geröntgend zijn en dat beide ouderdieren zijn goedgekeurd of fokbeoordeeld door een exterieurkeurmeester.

Het nest
Eindelijk, u ontvangt van de fokker van uw keuze het bericht dat het nestje is geboren. De meeste fokkers laten de eerste 3 á 4 weken geen bezoekers toe bij het nest, dit ten eerste om de rust te waarborgen en veel fokkers zijn bang voor het niet denkbeeldige besmettingsgevaar. Echter de rol van de fokker is in deze periode van zeer groot belang. De ogen en oren van de pups zijn de eerst 14 dagen gesloten en alles wat zij ervaren gaat via de neus. Door dit orgaan vinden zij direkt na de geboorte de melkbron en zij leren de moeder en overige pups herkennen. De fokker neemt de hondjes dagelijks meerdere malen op om ze te controleren en te wegen. Daarbij zorgt de fokker dat de pups veelvuldig de geur van de hand opsnuiven waardoor al heel vroeg de geur van mensen wordt 'ingeprent'. Na ongeveer 14 dagen zijn de ogen en oren open. De pups kunnen nu niet alleen de fokker ruiken, maar zien b.v. ook de reactie van de moederhond op de fokker en de pups maken een aanvang met het onderzoeken van de directe omgeving. Het zal u duidelijk zijn dat pups die opgroeien in kennels of in een schuur achteraf, ernstig beperkt worden in bun onderzoekingsdrift. Het is voor de ontwikkeling van de pups beter dat zij opgroeien in huiselijke kring. Voor een goed waarnemer zijn bij de pups de aanwezige karakters al te zien, maar die zullen zich de komende periode steeds verder ontwikkelen. Zo zal er beslist een 'haantje de voorste' in het nest aanwezig zijn. Meestal in zijn kielzog een pup die zich ook de kaas niet van het brood laat eten. Naar mate de weken vorderen zullen de pups veel leren. Door middel van stoeipartijen en schermutselingen met elkaar en moeder ondervinden de pups dat zij de baas kunnen spelen over de ene en het afleggen tegen een andere nestgenoot. Het meest brutale (dominante) hondje kan echter niet doen en laten wat hij wil, daar zorgt de moeder en later de fokker voor. De pups ondervinden dat het stevig in het oor bijten van een nestgenoot resulteert in een felle reactie en dat het hard in de neus van moeder bijten resulteert in een stevige afstraffing. Hij leert dus zijn bijtkracht te temperen en ervaart dat het dan heel leuk spelen is. De fokker zal de hond corrigeren wanneer deze zijn vlijmscherpe tandjes in zijn hand zet en zo leert de pup dat hij met mensen nog voorzichtiger moet zijn. Veelal is dit de periode dat u voor het eerst kennis maakt met het nest waaruit u een pup gaat kiezen. Ga regelmatig naar het nest kijken, de fokker zal niet van u eisen dat u onmiddellijk een keus maakt. Mogelijk zit in het nest een hondje dat u bijv. qua gedrag of kleur bijzonder aanspreekt. Indien de fokker u deze keuze afraadt, vergeet dan niet dat deze de hondjes lange tijd heeft kunnen observeren en het karakter van het hondje heeft leren kennen. De fokker heeft ook u leren kennen en is bekend met uw gezinssituatie. Er is veel geschreven over de zgn. puppytest. Ga nooit zelf experimenteren! Het is zeer waarschijnlijk dat u het gedrag verkeerd interpreteert. Neem, indien u een dergelijke test wenst, na overleg met de fokker een deskundige mee. Niet alle fokkers zijn echter gecharmeerd van dit soort testen, zij hebben al het één en ander meegemaakt met goedwillende deskundigen.

De pup in huis
Voor het voeden van de pup dient u zich te houden aan de voedingslijst van de fokker. Heeft u vragen of zijn er problemen, u dient altijd in eerste instantie de fokker te bellen voor advies. Er zijn mensen die de pup even laten controleren door hun dierenarts. Dit geeft een veilig gevoel en hun dierenarts heeft dan al kennisgemaakt met het hondje en zijn nieuwe bezitters en kan bij eventuele vragen het juiste advies geven. Vanzelfsprekend kunt u met uw vragen ook bij de rasvereniging terecht. Echter U moet uw pup opvoeden tot een hond die niemand tot last is en waar u de komende jaren een fijne huisgenoot aan hebt. Dat opvoeden begint al op het moment dat de pup bij u in huis komt. Voordat de pup thuis komt heeft u er natuurlijk voor gezorgd dat alles in orde is. Dat houdt in: een ruime mand of brits op een tochtvrije plaats, een stevige drink- en voerbak, een halsband en riem. Maar het belangrijkste is wel dat er met alle gezinsleden afspraken zijn gemaakt over wat de pup wel en beslist niet mag! Haal uw pup zo mogelijk 's morgens bij de fokker op. De pup heeft dan een groot gedeelte van de dag om een beetje te wennen. Maak wel vanaf de eerst dag duidelijk dat er regels zijn waaraan hij zich heeft te houden. Trachten het kleedje van de tafel te trekken moet met een duidelijk NEE of FOEI beantwoord worden. Die dit rustig maar wel resoluut. Vaak helpt het wanneer u de hond afleidt met speelgoed dat wel voor hem bestemd is. Vanzelfsprekend heeft u het Perzisch tapijt en uw antieke meubels verwijderd en voorlopig opgeborgen.

Wat wel en niet mag
Niets is meer vertederend dan een jong hondje en zeker een Bullmastiffpup zal de met het gezin afgesproken regels doen vergeten. Toch zijn er een aantal zaken die u de pup beslist niet mag toestaan. Een van die dingen is het traplopen. Zeker het eerste jaar zult u, indien er trappen moeten worden gelopen, uw hond moeten dragen. Zeker geen geringe opgave gezien het gewicht dat een Bullmastiff heeft op de leeftijd van bijv. 5 maanden. Het traplopen is voor een pup funest omdat dit de gewrichten te veel op een verkeerde manier zal belasten. Een jonge hond heeft veel kraakbeen dat de tijd nodig heeft om te harden. Daarom is het ook onverstandig uw pup toe te staan u op twee pootjes te begroeten, dit mag u ook niet toestaan wanneer u in uw stoel zit en de pup uw aandacht wenst. Dit "gewiebel" op de achterpoten is funest voor de goede ontwikkeling van de heupgewrichten. Uw pup zal uitgroeien tot een hond van flink formaat en gewicht. Bij alles wat u de hond toestaat dient u zich af te vragen of u het ook kunt tolereren wanneer de hond volwassen is. Bijvoorbeeld, een pup op schoot is gezellig, maar een volwassen Bullmastiff ook? Ongewenst gedrag dient u met een resoluut NEE of FOEI te bestraffen zoals al eerder aangegeven. Op het moment dat de pup iets goeds doet moet u hem uitbundig belonen met BRAAF! Een Bullmastiffpup zal veelal erg onder de indruk zijn van uw gemopper en echt straffen zal zelden nodig zijn. Het zindelijk maken is voor u als kersverse eigenaar de eerste testcase. Een goede hulp is de pup na het eten en slapen even buiten te zetten. Trekt u zich niets aan van de verhalen van mensen die een pup binnen een paar dagen zindelijk hadden. Een pup doet zoveel indrukken op en gaat vaak zo op in zijn spel dat hij gewoon vergeet dat het niet in de kamer mocht. Wanneer u met uw pup naar buiten gaat geldt hetzelfde, ook hier is zoveel afleiding dat de pup soms vergeet iets te doen. Mocht de pup iets in huis doen dan moppert u flink. Met de neus door het plasje halen heeft geen enkele zin. Het heeft nog geen pup eerder zindelijk gemaakt en dient achterwege te worden gelaten. Rustig blijven en uitbundig belonen indien de pup zijn behoefte op de juiste plaats doet.
Wat te doen indien uw hond iets heeft uitgehaald of vernield tijdens uw afwezigheid. Vooral een Bullmastiff is bijzonder gevoelig voor uw stemming en de intonatie van uw stem. Omdat het voor u onmogelijk is uw stem vrolijk te doen klinken wanneer u zegt 'wat is hier gebeurd' zal uw hond ineenkrimpen en proberen weg te kruipen. Straffen, hoe menselijk ook, beeft geen enkele zin. Ruim met veel verbaal geweld de overblijfselen van uw meubilair op en zorg er voor dat het nooit meer kan gebeuren! Beter is het om dit soort problemen te voorkomen, want iedere hond zal in zijn jeugd wel iets vernielen. Ze blijven onderzoeken, uitproberen en hun grenzen verleggen. Leer daarom uw hond op jonge leeftijd dat hij enige tijd alleen moet blijven. Dit kan bijv. in de bijkeuken of een aparte kamer. In ieder geval een ruimte waar hij weinig of niets kan vernielen. De pup kan in zijn mand een paar minuten worden opgesloten en mag weer bij u komen wanneer hij niet jankt of niet meer jankt. Wanneer u hem namelijk zou ophalen wanneer hij luidkeels zit te janken dan beloont u hem voor die herrie en zal hij bij een volgende gelegenheid nog harder tekeer gaan. U kwam dan immers aangesneld? Uw hond moet leren dat u altijd weer terugkomt en ook wanneer u maar even naar de bakker om de hoek gaat, sluit uw pup op. Want niets kan een jonge hond en zeker een jonge Bullmastiff zo snel als uw huis verbouwen. Bullmastiffs beschikken over het algemeen over goed ontwikkelde lippen en daar heeft u terdege rekening mee te houden. Geef bijv. nooit een lekkernij tijdens het koffiedrinken. Sta niet toe dat gezinsleden de hond tijdens de maaltijd voeren (vooral kinderen zijn zeer bedreven in het onder de tafel laten verdwijnen van broodkorsten), want het gevolg is dat u een bedelende Bullmastiff heeft met grote kwijlslierten aan zijn bek. Eventuele lekkernijen geeft u altijd in de voerbak. 'Prooinijd', dat wil zeggen, het agressief bewaken van de voerbak tijdens het eten is eveneens iets dat u absoluut niet kunt toestaan. Wanneer u deze neiging bij uw pup constateert, onmiddellijk ingrijpen!! Naast een stevige greep in het nekvel en bestraffend toespreken moet u er voor zorgen dat de pup uw handen bij de bak tijdens het eten als plezierig gaat ervaren. Dit kunt u bereiken door bijv. de voerbak op de grond te zetten en daar met uw hand een beetje voer in te doen en wanneer het bijna op is nog een beetje enz.

Uw pup mee naar buiten
Na uw huis is de directe woonomgeving weer een hele nieuwe ervaring voor uw pup en alles zal aan een gedegen onderzoek worden onderworpen. Het zal voorkomen dat uw hond schrikt van een vreemd voorwerp of geluid. Iets dat u dan nooit moet doen is de pup aanhalen want daarmee bevestigt u de angst van de pup. U geeft immers aan dat het inderdaad een heel gevaarlijke vuilniscontainer is, 'braaaaaf hondje, ja hoor wees maar bang, heel braaf' NEE, er is namelijk niets aan de hand en dat maakt u de hond duidelijk door resoluut door te lopen of eventueel naar het voorwerp toe te stappen en het aan te raken. U bepaald het gedrag van de hond, ALTIJD! Neem uw pup veel mee naar buiten en laat hem met allerlei situaties bekend worden. Laat hem kennismaken met mensen en andere honden, maar zorg er altijd voor dat het positieve ervaringen zijn. Neem uw kleine pup niet mee naar de markt waar hij over het hoofd wordt gezien en de kans loopt dat iemand hem op de tenen staat. De markt is prima wanneer hij iets ouder is. Een veel gehoord probleem is; 'mijn hond is zo bang voor andere honden omdat hij als pup is aangevallen'. Kan, maar waarschijnlijker is het dat die mensen na een dergelijke ervaring vreselijk zijn geschrokken en andere honden zijn gaan ontlopen en daarmee de pup positieve kontakten met andere honden onthielden. Een 'aanval' van een oudere hond kan een heel vervelende ervaring zijn, maar het kan ook zijn dat de pup te brutaal was en door de oudere hond is gecorrigeerd en iets dat iedere pup heel goed kan is moord en brand schreeuwen! Zelfs indien men met een werkelijk gestoorde hond te maken krijgt die de pup niet juist bejegend, dan nog is dit een slechte ervaring op een heleboel goede. Maar een gestoorde hond mag niet de reden zijn uw pup die waardevolle kontakten met andere honden te onthouden. Het is niet juist uw pup of jonge hond onbeperkt met andere honden te laten spelen. Eindeloos achter ballen of stokken aanrennen is eveneens af te raden. Geef uw pup of jonge hond de juiste gedoseerde beweging en meld u aan voor een puppycursus bij de plaatselijke kynologenvereniging. Wees uitermate voorzichtig met cursussen die middels advertenties worden aangeboden. Vaak onder de meest fantastische namen zoals 'hondenschool' of 'onder leiding van een hondenpsycholoog'. Een ieder is vrij zich hondenpsycholoog te noemen en een ieder met een beetje achtertuin is vrij een cursus te geven. Wanneer uw pup zich brutaal opstelt naar andere honden toe, bijv. blaffend aan zijn riem hangt en u ziet dat hij het niet doet om de andere hond uit te dagen tot spelen, dan corrigeert u hem onmiddellijk. Veel mensen vinden het grappig, zo'n kleine Bullmastiff die met strak opgeheven staart en stramme pootjes tracht indruk te maken op een forse oudere hond. Maar is dat nog zo leuk als de hond volwassen is? Nogmaals, u bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond en daarom geeft u al op heel jonge leeftijd aan welk gedrag u beslist afwijst.

De hond en kinderen
Zelfs een leek op het gebied van hondengedrag weet dat hij een grommende hond die de tanden heeft ontbloot niet over de kop moet aaien. Een hond kent een heleboel uiterlijke kenmerken waaraan zijn gemoedstoestand is af te leiden. Vaak ziet alleen een goed waarnemer bepaalde gedragsveranderingen bij een hond, maar een heleboel gedragingen zijn voor een ieder herkenbaar. Bijv. het kwispelend vooroverzakken met de voorpoten en blaffen, het met stramme poten en strak opgeheven staart om een andere hond heenlopen enz. Wij herkennen dit gedrag en weten dat een hond uitdaagt tot spelen en in het laatste geval niet veel meer nodig heeft om de andere hond in de haren te vliegen. Volwassen herkennen deze gedragingen en zullen daar naar handelen. Een klein kind herkent dit niet, een klein kind herkent het grommen niet als een waarschuwing. Daarom is het niet alleen zaak uw hond te leren om te gaan met kinderen maar veel belangrijker is het dat uw kind leert omgaan met honden. Een hond zal altijd trachten een mindere in rang te domineren, of dit nu een soortgenoot is of een mens. Wanneer uw hond wat ouder is zal het hem inmiddels duidelijk zijn dat u de regels bepaald. Hij kent zijn plaats en erkent u als zijn meerdere.Een hond toont zijn dominantie tegenover een soortgenoot door deze op de grond te werpen en geruime tijd te houden. De mindere hond zal zijn plaats erkennen en stil blijven liggen. (U herkent dit beeld van een hond die zich op zijn rug werpt of 'klein maakt' wanneer er flink op hem wordt gemopperd) Wanneer bijv. een over de grond kruipende peuter in de buurt van de mand komt zal de hond mogelijk grommend aangeven daar niet van gediend te zijn. De peuter herkent dat niet als een waarschuwing en kruipt rustig door. Een echt brave hond zal uit zijn mand gaan om ergens anders te gaan liggen en gevolgd worden door de kruipende peuter die nu in zijn onderzoekingsdrift een vinger in het neusgat stopt van de grommende hond. De hond zal reageren zoals het voor een hond normaal is en het kind corrigeren. Een kind blijft echter niet stil op zijn rug liggen en verdient nu, in de ogen van een hond, een echte afstraffing. De gevolgen zijn natuurlijk vreselijk, maar is deze hond vals? Kinderen kunnen in hun onderzoekingsdrift heel wreed zijn en een hond echt tergen. Het is aan de ouders van het kind dit in goede banen te leiden. Laat nooit, nooit een kind alleen met een hond!!! Kinderen laten graag een hond uit. Toch is dit niet aan te raden. Niet omdat uw hond niet te vertrouwen zou zijn, maar wat indien uw hond agressief wordt bejegend door een andere hond. Veel volwassenen hebben moeite goed te reageren in een dergelijke situatie, voor een kind is het helemaal een vervelende ervaring. Een kind mist de kracht en overwicht om een Bullmastiff uit te laten en wanneer een Bullmastiff zijn zinnen op iets heeft gezet houdt geen kind dat tegen.

Bijna volwassen
De puppytijd is voorbij en uw hond heeft de leeftijd van ongeveer 8 maanden bereikt. Uw hond luistert goed is heel plezierig in omgang, kortom een echte Bullmastiff. De strakke opvoeding heeft zijn vruchten afgeworpen.
Maar de natuur heeft nog een verrassing in petto. Ook de hond kent de puberteitsfase en die begint rond de 8e maand.
De hond, vooral een reu, zal in deze periode trachten zijn grenzen te verleggen, in zijn voordeel natuurlijk. Vooral gezinsleden die te veel tolereren zal de hond trachten te domineren. Het kan gebeuren dat de hond in deze periode weer gaat vernielen, stelen of niet wil komen wanneer u hem roept. Wees vooral resoluut en geef geen strobreed toe, ook deze periode gaat voorbij en dan is de basis gelegd voor die unieke relatie mens/hond.

Op vakantie
Laat uw hond enten tegen hondenziekte, parvo, kennelhoest (para-influenza), leverziekte en ziekte van Weil. Deze vaccinaties zijn in één cocktailenting samengebracht. U vraagt dus gewoon naar "de cocktail", de dierenarts doet de rest. In het voorjaar begint ook de cyclus van de lintworm (via haar tussengastheer: de vlo) en van de spoelworm (er worden weer veel jonge dieren geboren en de buitentemperatuur stijgt) weer lekker op gang te komen. Ontwormen dus! Vraag uw dierenarts/dieren speciaal zaak naar een totaal ontwormingsmiddel! Dat bespaart u een hoop tijd en moeite.
Let op voorschriften van pensions, kennels of het land van bestemming: het is bijvoorbeeld erg vervelend dat u er pas in Denemarken achter komt dat je in Zweden geen huisdieren mee mag nemen!! Na verloop van tijd kunnen de eisen veranderen. Informeer dus tijdig bij uw dierenarts naar de update zijnde regelgeving.
Elk "buitenland" vereist een rabiës(=hondsdolheid) vaccinatie die minimaal één maand éérder gegeven is. Daarnaast heeft elk land nog wisselende eisen: meestal alleen een gezondheids verklaring (niet ouder dan 10 dagen), die echter soms nog gelegaliseerd moet worden door de RVV (rijksdienst voor keuring van vee en vlees) of door het consulaat van het te bezoeken land, raadpleeg hier voor uw dierenarts. De entingen dienen niet langer dan een jaar geleden te zijn gegeven en moeten ook nog geldig zijn als u op terugreis de grens naar Nederland oversteekt.
Elk pension eist voor honden tegenwoordig ook een extra kennelhoest enting (dit is een aanvullende neusdruppel/enting tegen de kennelhoest bacterie) die niet ouder mag zijn dan 6 maanden en die net als de rabiës minimaal een maand oud moet zijn. Die eis, minimaal een maand oud, houdt verband met de tijd die nodig is om voldoende antistoffen tegen een ziekte op te bouwen. Genoemde behandelingen zijn totaal onschadelijk maar voorkomen een boel ellende!
Verder is van belang nog even op te merken, dat diverse teken verschillende soorten ziektes kunnen overbrengen. In Nederland is dat de Borrelia-infectie, in het Middellandse zeegebied de Piroplasmosis, vooral in de Dordogne in Frankrijk. Bij deze ziekte ontstaat bloedarmoede. U dient dan elke dag uw hond te onderzoeken op eventuele teken. Een goede vlooien/tekenband en een tekentangetje zijn hier op zijn plaats. Eventueel kunt u de "tekenprik" laten geven. Deze beschermt 4 tot 6 weken, niet tegen de teken, maar wel tegen de ziektes die ze overbrengen.
Ook ander ongedierte (zandvlo/muggen 2-3mm.) kunnen ziektes overbrengen. Het risico gebied , het Middellandse zeegebied en Portugal ,de ziekte kan na jaren na de vakantie nog optreden en leidt vaak tot de dood. Er is bijvoorbeeld van Frankrijk een landkaart waar alle tekenziekte gebieden aangegeven staan. Neem uw eigen hondenvoer mee en let ook op het drinkwater, niet alle landen hebben schoon drinkwater zoals wij. Vraag er weer naar bij uw dierenarts!

Epiloog

Een fokker steekt ontzettend veel tijd en energie in het verbeteren van het ras en zal trachten met zijn fokprodukten de rasstandaard zo dicht mogelijk te benaderen.
De rasvereniging behartigt de belangen van het ras en adviseert fokkers, bezitters en aspirantbezitters waar mogelijk.
U, als bezitter van een Bullmastiff bepaalt het gedrag van uw hond, ALTIJD!

 
   
Voorzitter: VACATURE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.
Secretaris:

Ingrid Vellen
Haverterstraat 53
6104 AN Koningsbosch
Tel: 0645128030
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester:

Roy Bonten
Strodekkersdreef 14
6216 ST Maastricht
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bank: NL 65 ABNA 050 83 78 427 t.n.v. BMCN Bullmastiffclub Nederland te Koningsbosch.
Kamer van Koophandel: 11051645 te Tiel

Internet: http://www.bmcn.org

Dekmelding:       PDF
Dierenarts Attest:       PDF 
Herplaatsing:       PDF
Huishoudelijk Reglement BMCN:       Link 
Lidmaatchap BMCN:   Digitaal   PDF
Nestmelding:       PDF 
Statuten BMCN:       PDF
   

Evenementen commissie:

VACATURE
Voor meer informatie kunt u met de secretaris of penningmeester contact opnemen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Webmaster:
 • Niek Bolle

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwilligerspoule:
 • Hans & Yvonne Beljaars
 • Danielle Bonten
 • Rob & Roberto Elsing
 • Niek Bolle

 

Disclaimer

Bullmastiff Club Nederland, hierna afgekort als BMCN, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de pagina's op www.bmcn.org, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

BMCN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van www.bmcn.org zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van BMCN.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bmcn.org of met de tijdelijke onmogelijkheid om de pagina's van www.bmcn.org te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.bmcn.org verkregen is. BMCN garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van www.bmcn.org verkregen informatie. De informatie op de pagina's van www.bmcn.org wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op deze website, www.bmcn.org zijn hyperlinks te vinden die naar andere websites verwijzen. Voor al deze hyperlinks geldt: BMCN verklaart uitdrukkelijk, dat er op geen enkele manier invloed op de inhoud en vormgeving van deze websites van derden kan worden uitgeoefend. Daarom wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van enige verantwoordelijkheid in dezes. Deze verklaring geldt voor alle op deze website aangebrachte links, voor de inhoud van alle webpagina’s van deze site, alle banners en overige verwijzingen.

Copyright

BMCN behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als beeldmateriaal. Een bezoeker/-ster van de pagina's van www.bmcn.org mag geen informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.bmcn.org of andere in de pagina's van www.bmcn.org opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BMCN.

Privacy Beleid

BMCN vindt het uiterst belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. BMCN conformeert zich daarom aan de Wet Persoonsregistratie. Indien U op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van welke actie dan ook, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. BMCN zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

BMCN maakt in haar website gebruik van cookies. Op deze manier kan ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.

 

De vereniging Bullmastiff Club Nederland heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Bullmastiff.
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van dit ras in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van dit ras.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen.
 • Het organiseren van exposities.
 • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van honden van dit ras.
 • Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen dit ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen.
 • Het bijhouden van een register van raszuivere Bullmastiffs.
 • Het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Bullmastiff betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Bullmastiff gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren.
 • Het uitgeven van een clubblad of een periodiek.
 • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie.
 

Er zijn mensen die bijvoorbeeld door privéomstandigheden niet meer kunnen zorgen voor hun hond. Ook kan het zijn dat fokkers na enkele nestjes een goed adres zoeken voor hun viervoeter, zodat ze een goed leven blijven behouden.
Veel mensen kiezen een pup. Toch kan ook een oudere hond voordelen hebben; Een volwassen hond is al zindelijk, kent enkele of meerdere basiscommando's en is volgroeid, zodat men weet hoe de hond eruit ziet.
Een dergelijke hond kan nog jaren als fijne gezinshond fungeren!
Geïnteresseerden kiezen via deze site voor een raszuivere en gezonde hond met stamboom.

Let op:
De BMCN is niet verantwoordelijk voor de aangeboden honden, deze verantwoordelijkheid blijft bij de eigenaar.

De EIGENAAR garandeert dat de hond: 
- een stamboom heeft
- een goede gezondheid heeft
- en een goed karakter heeft (geen bijtincidenten)

Ook niet leden van de rasvereniging BMCN kunnen een advertentie plaatsen.

Wilt u een advertentie plaatsen voor een herplaatser: Klik hier voor het formulier en mail deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-----------------------------------------------------------------------

Momenteel zijn er geen herplaatsers beschikbaar

-----------------------------------------------------------------------

De rasvereniging BMCN bemiddelt niet, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van de aangeboden hond.

Bullmastiff Club Nederland - BMCN
Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Toelating nieuwe leden
1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, geven hiervan rechtstreeks of via een lid kennis aan de ledenadministratie, onder vermelding van naam, adres en woonplaats en telefoonnummer.

2. De in lid 1 genoemde gegevens van de aspirant-leden worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd.

3. Binnen veertien dagen na verschijnen, kunnen de leden schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar maken.

4. Het bestuur overweegt de in lid 3 bedoelde bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating.

5. De beslissing omtrent de toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het aspirant-lid en aan de leden die de bezwaren hebben ingediend.

6. De beslissing tot niet toelating wordt zonder motivering in het orgaan van de vereniging gepubliceerd.

7. Aan toegelaten leden wordt zo spoedig mogelijk een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede van alle andere reglementen van de vereniging toegezonden. 8. Indien een fokker lid is van de BMCN en de kennel is geregistreerd op een adres dan dienen alle gezinsleden en partners, die woonachtig zijn op hetzelfde adres als de geregistreerde fokker en tevens Bullmastiff fokken, zich te houden aan de fokvoorwaarden van de BMCN.

Artikel 2: Opzegging en ontzetting
1. Indien het bestuur voornemens is, aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot opzegging of ontzetting als bedoeld in artikelen 9 en 10 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren onder opgaaf van redenen schriftelijk van dit voornemen in kennis.

2. Het betrokken lid kan binnen veertien dagen een tegen het in lid 1 bedoeld voorstel gericht bezwaarschrift bij het bestuur indienen.

3. Indien tenminste tien leden het voornemen hebben, een voorstel als bedoelt in lid 1 te doen, dan vindt het bepaalde in de leden 1 en 2 overeenkomstige toepassing. Afschrift van de correspondentie wordt aan het bestuur gezonden.

4. Indien het aan het in vorige leden bedoelde voornemen ondanks de in een eventueel bezwaarschrift aangevoerde argumenten uitvoering wordt gegeven, wordt het eventuele bezwaarschrift ter algemene vergadering voorgelezen.

5. Indien het betrokken lid ter algemene vergadering aanwezig is, krijgt dit lid bovendien de gelegenheid zich
mondeling te verweren.

Artikel 3: Voorzitter
1. De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.

2. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergadering toezicht op deze handhaving.

3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering daaromtrent zelf geen besluit neemt.

4. Hij handhaaft de orde ter vergadering en heeft het recht iedere spreker tot de orde te roepen en zonodig, na waarschuwing het woord te ontnemen.

5. Hij ondertekent met de secretaris de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven

Artikel 4: Secretaris
1. De secretaris voert de correspondentie der vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke
brieven ter beoordeling en mede ondertekening aan de voorzitter voor.

2. Hij maakt de notulen van de algemene vergaderingen en van de vergaderingen van het bestuur en ondertekent deze notulen met de voorzitter na goedkeuring. Hij zendt de notulen van de bestuursvergaderingen zo spoedig mogelijk na de desbetreffende vergadering in concept naar alle bestuursleden toe en draagt er zorg voor, dat een samenvatting van het verhandelde ter algemene vergadering zo spoedig mogelijk na de vergadering in het orgaan van de vereniging wordt gepubliceerd.

3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de convocaties, agenda's en alle bijbehorende stukken voor de algemene vergaderingen en voor de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.

4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte, maar bij andere bestuursleden binnengekomen brieven worden door dezen onverwijld aan hem doorgezonden.

5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een kopie van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.

6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.

7. Hij draagt zorg voor een zodanige registratie van de ter algemene vergadering aanwezige leden, dat bij eventuele stemming ieder aanwezig lid op zo doelmatige mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.

8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 21 van de statuten kan worden uitgebracht.

9. Het bestuur kan besluiten, dat een gedeelte der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling, die goedkeuring van het bestuur behoeft.

Artikel 5: Penningmeester
1. De penningmeester is, behoudens het bepaalde in lid 7, belast met het doen van alle ontvangsten en uitgaven. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse bijdragen der leden.

2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.

3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.

4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn ter uitvoering artikel 22 van de statuten.

5. Hij geeft tevens uitvoering aan het bepaalde in lid 6 van dat artikel.

6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van de statuten kan worden uitgebracht.

7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuur- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

Artikel 6: Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

2. De bestuursleden worden tenminste veertien dagen van tevoren van dag, uur en plaats van een vergadering in kennis gesteld. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.

3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen en eventuele toelichtende stukken worden zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op een verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.

4. Omtrent niet duidelijk in de agenda omschreven onderwerpen kan ter vergadering slechts een besluit genomen worden indien tenminste vijf bestuursleden aanwezig zijn en met het nemen van het besluit instemmen.

5. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien tenminste een stem meer voor dan tegen het voorstel is uitgebracht waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.

Artikel 7: Einde bestuurslidmaatschap
De bestuursleden zijn verplicht, binnen drie weken na het einde van hun bestuurslidmaatschap alle onder hen berustende stukken en andere zaken van de vereniging behoorlijk geordend aan hun opvolger of aan een ander door het bestuur daartoe aangewezen bestuurslid over te dragen.

Artikel 8: Algemene vergaderingen, agendapunten en voorstellen
1. De algemene vergadering kan geen besluit nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de convocatie als te behandelen agendapunt is omschreven.

2. Een of meer leden kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken een door hen duidelijk omschreven onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden. Het bestuur is verplicht aan een dergelijk verzoek gevolg te geven, indien het verzoek afkomstig is van tenminste tien leden en door de secretaris ontvangen en voor de bestuursvergadering waarin de convocatie wordt vastgesteld.

3. Van aan de algemene vergadering gerichte brieven wordt in de eerstvolgende algemene vergadering bij behandeling van het agendapunt 'ingekomen stukken' mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt in de convocatie zijn vermeld, tenzij de vergadering anders besluit. De algemene vergadering kan ook in een dergelijk geval echter niet afwijken van het bepaalde in lid 1.

4. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.

5. Ieder lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of een agendapunt.

6. Ieder lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund.

7. Ieder lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund.

8. Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om het bestuur uit te nodigen een bepaald besluit te nemen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.

9. Het bestuur beraadt zich omtrent een aangenomen motie in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het orgaan der vereniging bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

Artikel 9: Algemene vergadering; stemmingen
1. De volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30, lid 1 van de statuten is behaald indien tenminste één stem meer voor dan tegen een voorstel is uitgebracht, waarbij blanco en ongeldige stemmen niet worden meegerekend.

2. Een stem is ongeldig, indien de keuze van het desbetreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter niet ondubbelzinnig blijkt.

3. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan er leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

4. In het geval bedoeld in artikel 31, lid 1 der statuten blijft de daar bedoelde tweede stemming beperkt tot degenen op wie bij de eerste stemming één of meerdere stemmen zijn uitgebracht.

Artikel 10: Jaarlijkse bijdragen
1. Gezinsleden zijn leden die behoren tot het gezin van een lid dat de volledige jaarlijkse bijdrage betaalt en zijn slechts één/vierde van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 33 van de statuten verschuldigd. Zij ontvangen het orgaan van de vereniging niet.

2. Nieuwe leden zijn naast de jaarlijkse bijdrage een inschrijfgeld ten bedrage van één/vierde van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

3. Nieuwe leden die na één juli als lid worden toegelaten zijn over het lopende verenigingsjaar naast het inschrijfgeld slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

4. De verschuldigde bedragen worden aan de penningmeester voldaan binnen vier weken na ontvangst van een acceptgirokaart. Aan hen die in gebreke blijven, kunnen de kosten van aanmaning en invordering in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Representatie
De leden onthouden zich ervan de indruk te wekken dat zij de BMCN representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.

Artikel 12: Orgaan der vereniging
1. Het bestuur bevordert, dat tenminste vier maal per jaar een clubblad “BULLEPRAAT” als orgaan van de BMCN verschijnt.

2. Het bestuur bepaalt, binnen de grenzen van de begroting, de omvang en vormgeving van het clubblad.

3. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van reden van weigering.

4. In het clubblad worden in ieder geval vermeld casu quo opgenomen:

a. de namen en adressen van bestuursleden;
b. het bedrag van de jaarlijkse bijdrage;
c. mededelingen van het bestuur;
d. besluiten van het bestuur tot ontslag van leden, met een korte motivatie;
e. uitslagen van de Nederlandse CAC (IB) tentoonstellingen;
f. keurmeesterverslagen van clubmatches van de BMCN;
g. berichten van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en van buitenlandse verenigingen.

5. Het advertentietarief wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur beslist omtrent plaatsing van de advertenties.

Artikel 13: Vergoedingen
1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reiskosten en verblijfskosten, porto kosten en telefoonkosten.

2. De kosten dienen schriftelijk gedeclareerd te worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet over tot uitbetaling dan nadat de declaratie door de voorzitter, of, als het de voorzitter zelf betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is meeondertekend.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten of evenementen, van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste functionarissen van de vereniging.

Artikel 15: Gewone prijzen
Het bestuur kan voor tentoonstellingen en clubmatches gewone prijzen beschikbaar stellen.

Vastgesteld op 1 september 2000, te Maarsbergen.

Het bestuur:
L. van Ochten voorzitter
M. Huls secretaris
T. Lenders evenementen
J. Assink redactie

Aangepast en vastgesteld op 28 februari 2010, te Maarsbergen,

Het bestuur:
H. Marrink, voorzitter
T. Hoogsteder, secretaris
E. Denkers, penningmeester
M. Lenders, kynologisch secretaris

 

Lid worden van de BMCN

Bullmastiff Club Nederland is de officiële rasvereniging in Nederland voor de Bullmastiff. Aangesloten en officieel erkend bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Indien u lid wilt worden van BMCN kunt u zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de Ledenadministratie.

Aspirant-lid

Namens het bestuur van de BMCN heten wij u van harte welkom als aspirant-lid.

Wat is de procedure die aan het definitieve lidmaatschap vooraf gaat?

Bijgaand treft u een inschrijfformulier aan. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en te retourneren naar het daarin aangegeven adres.
Zodra de door u verschuldigde contributie en entreegeld is voldaan en het inschrijfformulier door ons is ontvangen wordt uw naam in het eerstvolgende nummer van ons clubblad gepubliceerd. Het clubblad verschijnt vier maal per jaar. Na deze vermelding volgt een ballotageperiode van twee weken waarin de leden recht hebben schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen uw lidmaatschap. Zijn er geen bezwaren of zijn deze ongegrond dan bent u hierna lid van de vereniging.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en de contributie bedraagt: € 40,00 per jaar. Na 1 juli van het lopend jaar bedraagt de contributie € 20,00. Voor uw gezinsleden bestaat de mogelijkheid om tegen een bedrag van: € 7,00 per jaar eveneens lid te worden. Zij krijgen echter geen apart clubblad toegezonden, maar krijgen wel alle overige rechten van een hoofdlid. Er wordt eenmalig € 7,00 entreekosten berekend.
Wij hopen dat u zich binnen de BMCN thuis zult voelen.

Digitaal inschrijven

Inschrijfformulier lidmaatschap

Klik op de bovenstaande link om het documenten te openen of u kunt met de rechter muisknop op de link klikken en het formulier opslaan en uitprinten.

Het ondertekend formulier kunt u naar het volgende adres sturen:
Ledenadministratie BMCN
Haverterstraat 53
6104 AN Koningsbosch

 

Bullmastiff Rasstandaard

Het korrekte type is vastgelegd in de standaard van het ras. De rastypischheid bestaat uit een aantal lichamelijke eigenschappen die het ras kenmerken. De rastypischheid is de basis die noodzakelijk is voor een raszuivere hond.
Om in staat te zijn de Bullmastiff in een oogopslag te kunnen onderscheiden van andere rassen, moet de hond opvallende en kenmerkende eigenschappen hebben.
De omschrijving van een Bullmastiff ligt vast. Voor het fokken van raszuivere Bullmastiffs is dus geen inventiviteit nodig. Fokken is alleen het oppakken van de draden van het genetische kleed dat is gewoven door vroegere fokkers. Elke fokker moet fokken volgens de bestaande standaard. De uitleg van de standaard door de fokker geeft de verschillen aan in elke lijn, maar uiteindelijk zal in een ideale situatie elke hond van het ras meer op de andere moeten lijken, dan er verschillen mogen zijn. Dit is de uniformiteit, de eensluidendheid van het rastype.

FCI-Standard N° 157

LAND VAN HERKOMST: Groot Brittannië.

DATUM VAN PUBLICATIE VAN DE ORIGINELE GELDENDE STANDAARD: 13.10.2010.

VERTALING: Bullmastiff Club Nederland, 2010

GEBRUIKSDOEL: Waakhond.

CLASSIFICATIE F.C.I.: Groep 2 Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden
Section 2.1 Molossoide rassen, Mastiff type.
Zonder werkproeven

ALGEMEEN VOORKOMEN:
Krachtig gebouwd, symmetrisch, veel kracht tonend, maar niet lomp, evenredig en actief.

GEDRAG / TEMPERAMENT:
Krachtig, met veel uithoudingsvermogen, actief en betrouwbaar. Levendig, alert en trouw.

HOOFD:
Breed en diep

SCHEDEL:
Schedel: Schedel groot en vierkant vanuit elke hoek bekeken, met plooivorming als hij alert is maar niet in rust. De omvang van de schedel mag gelijk zijn aan de hoogte van de hond gemeten aan de schoft.
Stop: geaccentueerd.

GEZICHT:
Neus: De neus moet breed zijn, met wijd geopende neusgaten; vlak noch puntig, noch opwaarts gebogen.
Voorsnuit: Voorsnuit kort; de afstand van de neuspunt tot de stop moet bij benadering een derde zijn van neuspunt tot het midden van de occiput, breed onder de ogen en met behoud van nagenoeg dezelfde breedte tot het einde van de neus; stomp en vierkant daarbij een rechte hoek vormend met de bovenlijn van het gezicht en tegelijkertijd in proportie met de schedel.
Lippen: Lippen niet overhangend, nooit hangend beneden de lijn van de onderkaak
Kaken/Tanden: Onderkaak breed tot het einde. Tanggebit is gewenst, een lichte ondervoorbeet is toegestaan maar niet gewenst. Hoektanden groot en ver uit elkaar geplaatst. Overige tanden sterk, recht en goed geplaatst.
Wangen: Goed gevuld
Ogen: Donker of hazelnootkleurig, van middelmatige grootte, zover uit elkaar geplaatst als de breedte van de voorsnuit met daar tussen een voorhoofdsgroef. Lichte of gele ogen zeer ongewenst.
Oren: V-vormig naar achteren gevouwen, breed en hoog aangezet, vlak met de occiput daarbij een vierkante indruk aan de schedel gevend wat van het grootste belang is. Klein en dieper van kleur dan het lichaam. De punt van het oor is gelijk aan de hoogte van het oog wanneer de hond alert is. ‘Roze oor’ zeer ongewenst.

HALS:
Goed gebogen, van middelmatige lengte, zeer gespierd en van bijna dezelfde omtrek als de omvang van de schedel

LICHAAM:
Rug: Rug kort en recht, wat de hond een compacte indruk geeft, doch nooit zo kort dat het hinderlijk wordt bij de beweging. Karperruggen en doorgezakte ruggen hoogst ongewenst.
Lendenen: De lendenen zijn breed en gespierd met behoorlijk diepe flanken.
Borst: Borst breed en diep, diep geplaatst tussen de voorbenen, met diepe voorborst.

STAART:
Hoog aangezet, sterk aan de aanzet en smal uitlopend, reikt tot aan de hak, recht of gebogen, maar nooit hoog gedragen. Knikstaart zeer ongewenst.

LEDEMATEN:
Voorhand: Voorbenen sterk en recht, met veel bone, breed geplaatst zodat een recht front wordt getoond.
Schouders: Schouders gespierd, aflopend en krachtig maar niet beladen.
Middenvoet: Middenvoet recht en sterk
Achterhand: Achterbenen sterk en gespierd.
Onderbeen: Goed ontwikkelde onderbenen, kracht en activiteit uitstralend maar nooit plomp.
Hak: Hak licht gebogen. Koehakkig is zeer ongewenst.
Voeten: Goed gebogen, kattevoet met gebogen tenen en harde teenkussens. Donkere nagels gewenst. Spreidtenen zeer ongewenst.

GANGWERK / BEWEGING:
Beweging straalt kracht en vastberadenheid uit. Tijdens het lopen mogen voor- en achterbenen elkaar niet kruisen of raken, het rechter voor- en het linker achterbeen worden gelijktijdig geheven en geplaatst. Een vaste ruglijn gecombineerd met krachtige stuwing van de achterbenen tonen een gebalanceerd en harmonieus gangwerk.

VACHT:
Beharing: Kort en stevig, weerbestendig, vlak aanliggend. Lange, zijdeachtige of wollige vacht zeer ongewenst.

Kleur: Elke tint van gestroomd, zandkleur of rood; de kleur is zuiver en egaal. Een kleine witte borstmarkering is toegestaan. Andere witte markeringen ongewenst. Zwart masker is essentieel, vervagend richting de ogen, met donkere markeringen rond de ogen, dit bijdragend aan de expressie.

FORMAAT EN GEWICHT:
Schofthoogte: Reuen 64 – 69 cm.
Teven 61 – 66 cm.
Gewicht: Reuen 50 – 59 kg.
Teven 41 – 50 kg.

FOUTEN:
Elke afwijking van de voorgaande punten moet worden beschouwd als een fout en de mate waarin de fout wordt beoordeeld moet in gelijke verhouding staan tot zijn ernst en de effecten daarvan op de gezondheid en het welzijn van de hond.

Elke hond die duidelijke fysieke- of gedragsafwijkingen vertoond moet worden gediskwalificeerd.

N.B.: Reuen moeten twee ogenschijnlijk normaal ingedaalde testikels hebben, volledig ingedaald in het scrotum.

 

Bullmastiff Club Nederland - BMCN

STATUTEN

Artikel 1: Naam en vestigingsplaats
1. De vereniging draagt de naam: BULLMASTIFF CLUB NEDERLAND. De vereniging kan de verkorte naam: BMCN voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: "de vereniging" of "de vereniging BMCN".

2. Zij is gevestigd te Acquoy (gemeente Geldermalsen).

3. De vereniging is vanaf zeven en twintig juli tweeduizend één als lid toegetreden tot de "Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland", hierna te noemen: "Raad van Beheer".

Artikel 2: Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel:

a. de instandhouding en verbetering van de Bullmastiff;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van dit ras in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van dit ras.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van exposities;
c. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van honden van dit ras;
d. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen dit ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
e. het bijhouden van een register van raszuivere Bullmastiffs;
f. het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Bullmastiff betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Bullmastiff gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
g. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
h. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
i. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 3: Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
1. De vereniging BMCN ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging BMCN aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging BMCN zijn jegens de BMCN tot hetzelfde gehouden als waartoe de BMCN vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging BMCN is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging BMCN jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging BMCN rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4: Leden en ereleden
De vereniging bestaat uit:

a. leden;
b. ereleden.

Artikel 5: Leden
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten en die bij aanmelding de bijdrage conform artikel 33 hebben voldaan.

2. Minderjarige personen kunnen slechts als lid worden toegelaten, nadat zij een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger hebben overlegd.

3. Het bestuur beslist over de toelating.

4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, kan de betrokkene zich binnen twee weken schriftelijk tot de algemene vergadering wenden. De algemene vergadering kan in dat geval alsnog tot toelating besluiten.

5. Een persoon wonend in het buitenland kan geen lid worden van de vereniging BMCN.

Artikel 6: Ereleden
1. Ereleden van de vereniging zijn de natuurlijke personen, die zich voor de vereniging of voor de Bullmastiff bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden door de algemene vergadering met tweederde van de uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.

2. De benoeming tot erelid geschiedt slechts op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste tien leden.

3. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Voor het overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als de leden.

Artikel 7: Einde lidmaatschap en erelidmaatschap
1. Het lidmaatschap en erelidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

Artikel 8: Opzegging door het lid
1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.

2. Het lidmaatschap eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 33, lid 3, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.

Artikel 9: Opzegging lidmaatschap door de vereniging
1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging is slechts mogelijk indien:

a. aan het lid krachtens statuten of reglementen van de Raad van Beheer bij onherroepelijk besluit een straf of disciplinaire maatregel is opgelegd;
b. het lid zijn andere verplichtingen dan die volgend uit artikel 33 lid 1 van deze statuten niet nakomt;
c. van de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. het lid zijn verplichtingen volgend uit artikel 33 lid 1 van deze statuten niet nakomt.

2. Het besluit tot opzegging in de gevallen als bedoeld in lid 1 onder a, b of c wordt genomen door de algemene ledenvergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden. Het besluit tot opzegging als bedoeld in lid 1 sub d. wordt genomen door het bestuur.

3. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

4. Ingeval van opzegging van het lidmaatschap door het bestuur, kan het lid binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep instellen op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst. Het lidmaatschap eindigt, wanneer het lid geen beroep instelt op de algemene ledenvergadering, een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit. Wanneer het lid beroep instelt op de algemene ledenvergadering en de algemene ledenvergadering wijst het beroep af, eindigt het lidmaatschap, indien het lid aanwezig is in de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot opzegging wordt bekrachtigd, onmiddellijk na het nemen van het besluit, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop het schriftelijk besluit van de algemene ledenvergadering wordt ontvangen.

Artikel 10: Ontzetting
1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:

a. het lid handelt in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Het besluit kan slechts genomen worden door de algemene vergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3. Artikel 9, lid 3 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11: Organen
De vereniging kent:

a. een bestuur;
b. een algemene vergadering;
c. een kascommissie.

Artikel 12: Samenstelling bestuur
1. Het bestuur bestaat uit vijf meerderjarige leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden als zodanig benoemd.

3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 7 en 9 van dit artikel.

4. Iedere voordracht heeft op een bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van tenminste één kandidaat.

5. Tot het maken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien leden bevoegd.

6. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht van tien of meer leden moet tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

7. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

8. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

9. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 7 van dit artikel aan alle voor een bepaalde vacature opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.

Artikel 13: Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door ontslag;
d. door bedanken.

Artikel 14: Periodieke aftreding
1. Ieder jaar treden op de vergadering twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

2. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

3. Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 15: Schorsing en ontslag
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 16: Vervulling tussentijdse vacatures
1. Indien het aantal bestuursleden tengevolge van een of meer tussentijdse vacatures beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is verplicht in de eerstvolgende algemene ledenvergadering de vervulling van een open plaats of de open plaatsen aan de orde te stellen.

2. Zodra er twee of meer tussentijdse vacatures zijn ontstaan is het bestuur verplicht, zo spoedig mogelijk, een algemene vergadering te beleggen.

Artikel 17: Bestuursfuncties; besluitvorming bestuur
1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.

2. Het bestuur voorziet in vervanging van voorzitter, secretaris en penningmeester in geval van ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.

3. Op vervanging in geval van ontstentenis is het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet van toepassing.

4. Alle besluiten worden door het bestuur genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Om te kunnen besluiten dienen tenminste drie bestuursleden aanwezig te zijn, tenzij er twee of meer vacatures zijn en het zaken betreft die geen uitstel gedogen.

5. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

6. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die aan de bestuursleden worden toegezonden, in een volgende vergadering al dan niet gewijzigd worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Artikel 18: Bestuurstaken en bevoegdheden
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de algemene vergadering, in de begroting of anderszins worden gegeven.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 19: Delegatie van bestuurstaken en bestuursbevoegdheden
1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde taken of bevoegdheden te doen uitvoeren casu quo uitoefenen door één of meer van zijn leden.

2. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening aanwijzingen geven.

3. Bij toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.

Artikel 20: Begroting
1. Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden voor aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarvergadering.

2. De ontwerpbegroting wordt aan de leden tenminste twee weken voor de algemene vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie in het orgaan van de vereniging.

Artikel 21: Jaarverslag
1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar uit op een zodanig tijdstip, dat dit jaarverslag behandeld kan worden op de eerste jaarvergadering na afloop van het verenigingsjaar.

2. Artikel 20, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22: Boekhouding, rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur doet jaarlijks, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, schriftelijk rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur op een zodanig tijdstip dat deze stukken behandeld kunnen worden op de eerste jaarvergadering na afloop van het verenigingsjaar.

3. Artikel 20, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4. De algemene vergadering kan de termijn, voortvloeiende uit lid 2 van dit artikel in samenhang met artikel 26, lid 2 verlengen.

5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.

6. Het bestuur is verplicht, de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

Artikel 23: Commissies
1. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

2. Het bestuur kan aan een commissie algemene richtlijnen verstrekken, die door de commissie in acht genomen moeten worden.

Artikel 24: Vertegenwoordiging
Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 18, lid 2, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris;
c. hetzij door de voorzitter en de penningmeester;
d. hetzij door de secretaris en de penningmeester.

Artikel 25: Kascommissie
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

2. De kascommissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.

3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. De kosten daarvan komen ten laste van de vereniging.

4. Het bestuur stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig voor de jaarvergadering te verrichten en is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een ander commissie.

Artikel 26: De algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.

3. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag, bedoeld in artikel 21;
b. de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 22;
c. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 25;
d. de benoeming van een kascommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
e. de begroting, bedoeld in artikel 20, tenzij deze reeds is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures als gevolg van periodieke aftreding.

4. De algemene vergadering kan de termijn, genoemd in lid 2 van dit artikel, verlengen van vier tot zes maanden.

5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte de stemmen of van tenminste tien leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot oproeping overeenkomstig artikel 27 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 27: Bijeenroeping
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

2. De leden worden tenminste drie weken van tevoren opgeroepen door toezending van een convocatie, die desgewenst in het orgaan van de vereniging kan worden opgenomen.

3. De convocatie vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.

Artikel 28: Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

2. Over toelating van andere dan in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist het bestuur. Aspirant-leden hebben toegang tot de jaarvergadering, echter geen stemrecht.

3. Ieder lid heeft ter vergadering één stem.

4. Een lid kan niet iemand machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen.

5. Ieder lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

Artikel 29: Voorzitterschap en notulering
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het bestuur, of zijn plaatsvervanger, notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging gezien, dan wijst de voorzitter een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.

Artikel 30: Besluitvorming
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Blanco stemmen worden voor de toepassing van het vorig lid geacht niet te zijn uitgebracht.

3. Alle stemmingen ter benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of tenminste vijf leden zulks voor de stemming verlangen.

4. Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie aangenomen.

5. Indien mondelinge stemming dient plaats te vinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij zitten en opstaan, tenzij één der leden hoofdelijke stemming verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot hoofdelijke stemming besluiten, indien hij bij de stemming bij zitten en opstaan de uitslag der stemming niet kan vaststellen

6. Indien meerdere schriftelijke stemmingen over verschillende benoemingen of zaken dienen plaats te vinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden, mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel dienen afzonderlijke stemmingen plaats te vinden indien tenminste vijf leden dit verlangen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming van personen, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

Artikel 31: Benoemingen
1. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats.

2. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

3. Bij de in lid 2 van dit artikel bedoelde herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is benoemd.

Artikel 32: Vaststelling besluitvorming
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 33: Jaarlijkse bijdragen
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de algemene vergadering tegelijk met de begroting wordt vastgesteld. Daarbij kunnen de leden in categorieën worden verdeeld, waarvoor verschillende bedragen zullen gelden.

2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage verlenen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 34: Andere bijdragen
1. Een lid is gehouden tot het betalen van andere bijdragen, indien en voor zover de vereniging aan het betrokken lid bijzondere diensten of faciliteiten verleent, die niet voor alle leden gelden.

2. Gevallen waarin bijdragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel verschuldigd zijn en de grondslag daarvoor worden bij bijzonder reglement als bedoeld in artikel 36 bepaald.

Artikel 35: Andere verplichtingen van de leden
1. De leden zijn als eigenaar, houder of fokker van de Bullmastiff gehouden de verplichtingen na te leven die hun bij bijzonder reglement als bedoeld in artikel 36 worden opgelegd.

2. Bij niet-naleving van de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10, het bestuur bepalen dat het betrokken lid niet meer in aanmerking komt voor het genieten van bepaalde, daartoe in het betreffende reglement aangegeven, diensten of faciliteiten van de zijde van de vereniging.

Artikel 36: Reglementen
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of bijzondere reglementen vaststellen.

2. Bijzondere reglementen zij die reglementen, waarbij bijdragen als bedoeld in artikel 34 of verplichtingen als bedoeld in artikel 35 worden opgelegd.

3. Op de vaststelling van bijzondere reglementen en van wijzigingen daarin, is artikel 37 van overeenkomstige toepassing.

4. Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen alsmede de wijzigingen daarin treden niet in werking dan nadat zij door de Raad van Beheer zijn goedgekeurd.

5. Het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet en/of deze statuten casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

Artikel 37: Statutenwijzigingen
1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit.

2. Tegelijk met de in artikel 27 bedoelde convocatie, ofwel uiterlijk zeven dagen voor de betreffende vergadering, wordt het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het orgaan van de vereniging.

3. Bovendien moet een afschrift van het in lid 2 bedoelde voorstel tenminste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping voor de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 38: Ontbinding
1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen vier weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2. Artikel 37, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

Artikel 39: Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Vastgesteld op 1 september 2000, te Maarsbergen.

Het bestuur:

L. van Ochten voorzitter
M. Huls secretaris
T. Lenders evenementen
J. Assink redactie

Aangepast en vastgesteld op 28 februari 2010, te Maasbergen.

Het bestuur:

H. Marrink, voorzitter
T. Hoogsteder, secretaris
E. Denkers, penningmeester
M. Lenders, kynologisch secretaris

 
Tarieven 2017
    
Contributie Januari t/m december
Hoofdlid   € 40,00
Gezinslid   € 10,00
Donateur   € 30,00
Eenmalige entreekosten   € 7,00
     
Contributie Juli t/m december
Hoofdlid   € 20,00
Gezinslid   € 5,00
Donateur   € 15,00
Eenmalige entreekosten   € 7,00
     
Aankeuring
Reu / Teef
   
Certificaat fokgeschiktheidskeuring   € 10,00
     
Website vermelding Alleen leden
Fokkerslijst naamvermelding   € 15,00
Fokkerslijst Naam + link   € 25,00
Dekreulijst   € 25,00
Pups verwacht + pupinfo   € 35,00
Pupinfo per nest ( 2mnd )   € 25,00
Verlenging 1x2 mnd mogelijk    € 15,00
     
Website vermelding
Herplaatsing
   
Leden   € 50,00
Niet leden   € 75,00
( Alleen Bullmastiffs met stamboom )

bulllinks

 
pups-264x167
Advertentie Bullepraat
    
Leden Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 37,50
A4 Binnenblad   € 27,50
A5 Liggend Binnenblad   € 15,00
A6 staand Binnenblad   € 10,00
     
Leden jaarafname Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 135,00
A4 Binnenblad   € 100,00
A5 Liggend Binnenblad   € 55,00
A6 staand Binnenblad   € 37,50
     
Commerciele advertentie  Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 50,00
A4 Binnenblad   € 40,00
A5 Liggend Binnenblad   € 25,00
     
Commerciele advertentie
jaarafname
   
A4 Cover Binnenblad   € 180,00
A4 Binnenblad   € 145,00
A5 Liggend Binnenblad   € 90,00
Advertentie KCM Catalogus
    
Leden Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 35,00
A4 Binnenblad   € 25,00
A5 Liggend Binnenblad   € 15,00
     
Commerciele advertentie  Kleur
A4 Cover Binnenblad   € 45,00
A4 Binnenblad   € 33,00
A5 Liggend Binnenblad   € 20,00

Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging : Bullmastiff Club Nederland
voor het ras : Bullmastiff

1. ALGEMEEN
1.1. 1.1.Dit reglement voor de Bullmastiff Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras bullmastiff zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 11 mei 2014. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de bullmastiff, woonachtig in Nederland.

1.2.1 Mensen woonachtig buiten Nederland kunnen zich slechts als donateur aanmelden. Deze donateurs krijgen, tegen betaling van een donateursbijdrage waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd in de tarievenlijst, het verenigingsblad.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door:
- Haar grootvader,
- Haar vader,
- Haar broer,
- Haar zoon of
- Haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
Naast bovenstaande verwantschappen is het ook niet toegestaan te fokken met een ouderdier wat voortkomt uit de volgende combinatie:
- Ouder / Kind
- Broer / Zus
- Grootouder / Kleinkind

2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4 Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 25 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Bovenstaand aantal dekkingen geldt voor dekkingen met een teef ingeschreven in het NHSB. Er is door de vereniging geen limiet gesteld aan het aantal dekkingen dat een reu mag verrichten met buitenlandse teven, die niet in het NHSB staan ingeschreven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5 Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6 Gebruik buitenlandse dekreuen:

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal
aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
b. De reu moet in het bezit van een HD of Pennhip uitslag.

2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8 Fokgeschiktheidscertificaat:

Beide ouderdieren (met uitzondering van buitenlandse dekreuen) dienen in het bezit te zijn van een fokgeschiktheidscertificaat vóór het moment van dekken. Dit certificaat wordt verstrekt indien:
- Er een kopie van de officiële uitslag van een onderzoek naar HeupDysplasie en ElleboogDysplasie van/erkend door de afdeling GGW van de Raad van Beheer is ingestuurd én deze uitslagen voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.3 betreffende de genoemde aandoeningen.
- De vereniging in het bezit is van een zo recent mogelijke kopie van het eigendomsbewijs.
- De vereniging in het bezit is van een zo recent mogelijk door de vereniging ter beschikking gesteld, ingevuld en ondertekend dierenartsattest. Let op: de datum van invulling van dit attest mag niet meer dan 14 dagen oud zijn op het moment van ontvangst door de vereniging.
- Het verschuldigde bedrag, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd in
de tarievenlijst, daadwerkelijk is ontvangen bij de vereniging.


2.9 Dek- & Nestmelding:

- Ieder lid is verplicht van iedere dekking van een teef in zijn of haar eigendom een dekmelding te doen bij de Raad van Beheer en de vereniging. De dekmelding van de vereniging dient binnen 5 weken na de dekking gedaan te worden middels het beschikbaar gestelde formulier. Deze dekmelding dient vergezeld te zijn van een kopie van de dekaangifte van de Raad van Beheer en alle daarbij benodigde papieren als ook van een kopie van het meest recente eigendomsbewijs van de teef. Indien een buitenlandse dekreu wordt gebruikt dient daarnaast ook een afschrift van een HD of Pennhip uitslag en indien aanwezig een ED uitslag te worden meegestuurd.
-Ieder lid is verplicht om elk van zijn of haar nesten in zijn of haar eigendom door te geven aan de Raad van Beheer en de vereniging. De nestmelding van de vereniging dient binnen hetzelfde termijn als dat van de Raad van Beheer te worden gedaan middels het beschikbaar gestelde formulier.
-Indien gewenst kan een nest van een lid welke voldoet aan de voorwaarden van dit VFR in aanmerking komen voor vermelding bij de pupinfo. Voor deze vermelding dient men het verschuldigde tarief, zoals jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd in de tarievenlijst, te voldoen.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
3.6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.


4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1 Gezondsheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
-HeupDysplasie,
-ElleboogDysplasie.

4.3 Aandoeningen:
Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
- HD D of slechter
- ED 2 of slechter

4.4 Diskwalificerende fouten:
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt:
• Gedraaide of scheve kaak,
• Knikstaart,
• Geen of rood masker,
• Rasontypisch,
• Afwijking aan hart en/of longen
• Bij reu: Geen teelballen of slechts 1 teelbal

5. GEDRAGSREGELS
5.1 Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.
5.2. Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.


6. WERKGESCHIKTHEID
Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing


7. EXTERIEURREGELS
Vervallen vanaf 01-09-2015

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1 Ontwormen en enten:
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2 Aflevering pups:
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.
8.3 Koopovereenkomst:
De fokker van de pups dient ervoor te zorgen dat de pups met een deugdelijke (ver)koopovereenkomst worden afgeleverd.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3. Alle mensen woonachtig op hetzelfde adres als een lid dienen zich te houden aan dit VFR.
9.4. Indien een lid van de vereniging niet voldoet aan de in dit reglement gestelde voorwaarden worden de volgende sancties opgelegd;

Overtreding van artikel 2.8
-1e keer dekking met een reu/ teef zonder fokgeschiktheidscertificaat:
1 jaar van alle lijsten bij de vereniging
-2e keer dekking met een reu/teef zonder fokgeschiktheidscertificaat: voorstel aan de
algemene ledenvergadering voor opzegging van het lidmaatschap.
Waarbij geldt dat iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat.

Overtreding van artikel 2.9
-1e keer geen, te laat of incompleet dek- of nestmelding gedaan: een waarschuwing,
- 2e keer geen, te laat of incompleet dek- of nestmelding gedaan:
1 jaar van alle lijsten van de BMCN die er zijn,
-3e keer geen, te laat of incompleet dek- of nestmelding gedaan: voorstel aan de algemene
ledenvergadering tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging.

Waarbij geldt dat:
-Indien er voor één nest en geen dekmelding en geen nestmelding wordt gedaan zijn dit dus twee
overtredingen.
-Iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat, alvorens deze komt te vervallen.

Voorbeeld:
Iemand krijgt in oktober 2014 een waarschuwing voor het niet doen van een dekmelding. Deze overtreding blijft tot en met oktober 2019 geregistreerd. In April 2016 doet dezelfde persoon geen nestmelding. De termijn van 5 jaar is nog niet verstreken dus wordt dit gezien als een 2e overtreding met als sanctie, 1 jaar van alle lijsten af. Deze overtreding blijft tot en met april 2021 geregistreerd staan. Het voor deze datum begaan van een volgende overtreding wordt gezien als een 3e overtreding.


Overtreding van artikel 9.3
-Mensen woonachtig op hetzelfde adres van een lid die zich niet houden aan het VFR: royement.
9.5. Het opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging (conform artikel 9 van de statuten) als genoemd in dit artikel geldt voor een periode van 5 jaar.
9.6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


10. INWERKINGTREDING
Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 juli 2014 nadat het reglement is aangenomen door de ALV en goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Bullmastiff Club Nederland Op 11 mei 2014

 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

-HeupDysplasie,

-ElleboogDysplasie.

Ga naar boven